Nieuws uit de werkvelden

'Het kind als kwetsbaar of veerkrachtig?
Over risico en resilience in het spel van kinderen'.


Kinderen hebben steeds minder mogelijkheden om uitdaging en risico in hun spel aan te gaan. Speeltoestellen zijn te veilig, dus saai, en er is te weinig uitdaging in hun speelomgeving. Volwassenen beperken kindern door teveel toezicht en te snel ingrijpen. Komt dit doordat wij, opvoeders, onze kinderen zien als kwetsbaar en dus vatbaar voor ongeluk en ander onheil? Hoe leren wij kinderen om te gaan met risico en zorgen wij ervoor dat zij hun grenzen ontdekken? Kortom, hoe spreken wij, als ouders en opvoeders, de kinderen aan op hun alom aanwezige veerkracht door hen vrij en risicovol te laten spelen, zonder onze bemoeienis? En wat bedoelen wij met het bevorderen van de 'resilience' van een kind, wat betekent deze term voor de ontwikkeling van een kind? Deze en andere vragen komen aan de orde in het Speelforum op donderdag 23 juni 2016.

Programma
- Speelforum, korte toelichting (Froukje Hajer, voorzitter Platform Ruimte voor de Jeugd).
- Resilience, een introductie (Prof. dr. Joachim Duyndam, Universiteit voor Humanistiek).
- Het recht op risico (Martin van Rooijen, promovendus).
- Debat o.l.v. Jaap Verkroost (Child Friendly Cities). Forumleden zijn o.a. bewegingswetenschapper Judith Kuiper (VeiligheidNL) en Anne Koning (branchevereniging Spelen en Bewegen en Stichting Veilig Spelen).
- Aansluitend borrel met gelegenheid tot napraten en netwerken.
Kijk hier voor een overzicht van alle medewerkenden aan het Speelforum.

Plaats en tijd
Donderdag 23 juni 15.00 – 18.00 uur Universiteit voor Humanistiek Utrecht

Kosten
Bij aanmelding vóór 1 juni betaalt u € 25 (studenten € 15).
Na deze datum is het tarief € 40 (studenten € 25).

Aanmelden
Via deze link.

Meer info over het Speelforum op 23 juni vind je hier (pdf).

Meer info over de opzet en doelstellingen van het Speelforum vind je hier.Het speelforum is een initiatief van Ruimte voor de Jeugd en IPA (International Play Association). Het biedt gelegenheid om in wisselende samenstelling, los van belangen van organisaties, met elkaar te debatteren. Het Speelforum helpt bij de uitwisseling van actuele kennis tussen onderzoekers, professionals, vrijwilligers, overheden en ouders. De debatten zijn gebaseerd op praktijkonderzoek naar actuele vragen over spelen. Het speelforum wordt twee keer per jaar georganiseerd.

Lees meer...

homepage

Ruimte voor de Jeugd en IPA (International Play Association) organiseren vanaf nu twee keer per jaar een Speelforum. Een gelegenheid om in wisselende samenstelling, los van belangen van organisaties, met elkaar te debatteren. Het Speelforum helpt bij de uitwisseling van actuele kennis tussen onderzoekers, professionals, vrijwilligers, overheden en ouders. De debatten zijn gebaseerd op praktijkonderzoek naar actuele vragen over spelen. Het eerste Speelforum vindt plaats op 23 juni 2016 in Utrecht. 

Concerns
De debatten van het Speelforum komen voort uit de zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in artikel 31 van het Kinderechtenverdrag door het Comité inzake de Rechten van het Kind (General Comment nr. 17):

1. Onvoldoende erkenning van het belang van vrij spel
2. Onveilige en gevaarlijke leefomgevingen
3. Intolerantie voor kinderspel in de openbare ruimte
4. Onvoldoende toegang tot natuur
5. Balans tussen leerzame risico’s en veiligheid
6. Prestatiedruk, met name in het onderwijs
7. Overgestructureerd en geprogrammeerd dagschema
8. Onvoldoende artistieke en culturele mogelijkheden
9. Toenemende rol van elektronische media
10. Marketing en commercialisering van spel

Zo werkt het Speelforum
• Het Speelforum vindt twee maal per jaar plaats. Aan het einde van elke bijeenkomst wordt de ‘speelstok’ doorgegeven en het volgende debat aangekondigd: thema, locatie en samenwerkende partners.
• Betrokkenen uit het werkveld kunnen het initiatief nemen, thema’s aandragen en (mede) de organisatie op zich nemen, samen met de projectgroep vanuit het Platform Ruimte voor de Jeugd. Eventuele kosten worden gefinancierd uit een deelnemersbijdrage.
• Interesse om betrokken te zijn bij een volgend Speelforum-debat? Laat het ons weten via info@ruimtevoordejeugd.nl.

Lees meer...

Landschap Erfgoed Utrecht opent op 18 juni het Slagmaatpad, het eerste Klompenpad Kids. De wandelroute is ongeveer 7 kilometer lang en heeft diverse kortere lusjes zodat de route ook korter gemaakt kan worden. Onderweg is er voor kinderen veel te ontdekken en te beleven. Zo zijn er spannende doorsteekjes in het weiland met leuke overstapjes. De route loopt over Fort bij Vechten, langs boerderij Nieuw Slagmaat en door speelbos Nieuw Wulven.

Meer info: Landschap Erfgoed Utrecht.
 

Lees meer...

Op 12 mei 2016 is de nieuwe website van de Branchevereniging Spelen en Bewegen online gegaan: www.spelenenbewegen.nl. De nieuwe website markeert de naamswijziging van de organisatie. Aan de oude naam Branchevereniging Spelen is nu 'en Bewegen' toegevoegd. Het gebruik van de buitenruimte heeft namelijk een ontwikkeling doorgemaakt van louter spelen voor kinderen tot veel breder spelen, bewegen en ontmoeten voor jong en oud. De bij de Branchevereniging Spelen en Bewegen aangesloten leden zijn experts op dit vlak en richten zich op alle doelgroepen, van jongste kinderen die met hun ouders naar de speeltuin gaan tot senioren die fit willen blijven.

De nieuwe website is gericht op een brede doelgroep. Mensen die een speelgelegenheid willen (laten) maken, kunnen er kennis halen en contact leggen met experts. Ook kunnen eigen of potentiële leden zich via de site op de hoogte stellen van ontwikkelingen in het veld. De huidige leden hebben expertise op vele vlakken, van het ontwerpen en bouwen van een enkel speeltoestel tot het compleet bedenken en opleveren van unieke beweegomgevingen. Ook is er kennis over de ontwikkeling, fabricage, verkoop, plaatsing, het onderhoud of (groen)beheer van voorzieningen.

De Branchevereniging Spelen en Bewegen wil buiten spelen en bewegen bevorderen. De aangesloten leden zijn Nederlandse organisaties die zich bezighouden met speelvoorzieningen en aanverwante producten.

Lees meer...

Volgens onderzoek van Buurtfacts is de Muziekbuurt in Rijswijk de meest kindvriendelijke buurt van Nederland, onder meer omdat speelruimte, basisschool en kinderopvang daar goed bereikbaar zijn. gemeenten op het platteland scoren in het onderzoek 'kindonvriendelijker' dan stedelijke gemeenten, omdat het voorzieningenniveau er lager is. Het verdwijnen van onder meer  basisscholen is op het platteland is een probleem.  

Buurtfacts is een samenwerking tussen RTL Nieuws en dataplatform Oozo.nl.
 

Lees meer...

Vertrouwen van en in de mensen die je helpen bij het groot worden, is essentieel in het leven van ieder kind. Rondom dit thema organiseert de Janusz Korczak Stichting een internationale conferentie van 12 – 16 oktober in het Koos Vorrinkhuis te Lage Vuursche. Tijdens de 4-daagse bijeenkomst worden via lezingen, workshops, round-tables en presentaties vijf onderwerpen uitgediept: kinderen in de knel bij echtscheidingen; Vluchtelingenkinderen; school, een plek waar je je veilig voelt; sexuele identiteit in veiligheid ontwikkelen; hechting, de basis voor veiligheid.

De conferentie is bestemd voor iedereen die werkt met kinderen en/of jongeren en geïnspireerd is, of wil worden, door het gedachtegoed van Janusz Korczak.

Meer info: www.korczak.nl.

Lees meer...

homepage

Op 6 en 7 juni organiseert BOinK samen met  de gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam en Childcare International en gesteund door Het Kinderopvangfonds 'The Childhood Education en City Politics Conference'. Een tweedaags programma met internationale gastsprekers over onderwerpen als tweetaligheid, de groeiende kloof binnen steden tussen kansrijke en kansarme kinderen, hoe steden kindvriendelijk in te richten en taalachterstand in combinatie met voorschoolse educatie en integratie. De conferentie is bedoeld voor professionals en beleidsmedewerkers uit de kinderopvang, het onderwijs en lokaal en landelijk bestuur. Ook andere professionals op het gebied van het jonge  kind behoren tot de doelgroep. 

Meer info: Childhood Education and City Politics.
 

Lees meer...