Nieuws uit de werkvelden

Op 23 november 2017 organiseert Ruimte voor de Jeugd in Utrecht het 4e Speelforum, met als thema: Spelen en het brein - het belang van ruimte en tijd voor sociaal spel. M.m.v. Prof. dr. Louk Vanderschuren, hoogleraar Neurobiologie van Gedrag, Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij, Faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht

Spel is essentieel voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Spel versterkt hun sociale en cognitieve vaardigheden. Terwijl ze spelen leren kinderen door te doen. Zij onderzoeken en ervaren de wereld om zich heen en experimenteren met nieuwe ideeën en rollen. Op deze manier leren ze hun sociale positie te begrijpen en ontwikkelen ze hun creatieve vaardigheden.

Het Speelforum vindt twee maal per jaar plaats. Het biedt de gelegenheid om, los van belangen, te debatteren over de waarde van spelen. De aftrap van elk Speelforumdebat wordt verzorgd door wetenschappers die onderzoek doen naar het fenomeen spelen. Aansluitend gaan zij in gesprek met mensen uit de praktijk van opvoeding, onderwijs en kinderopvang. Zo tillen we het maatschappelijk debat over spelen naar een hoger niveau.

De thema’s van het Speelforum komen voort uit de zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in artikel 31 van het Internationale VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het General Comment nr. 17.

Lees hier de vooraankondiging van het 4e Speelforum als pdf.
Meer info over aanmelding en deelname volgt binnenkort op deze website.

Lees meer...

Veel aandacht voor positief jeugdbeleid in de verkiezingsprogramma's voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarvoor pleit Ruimte voor de Jeugd in een brief aan de programmacommissies van de politieke partijen. In de brief vraagt Ruimte voor de Jeugd onder andere om stucturele ondersteuning van jeugdorganisaties in de gemeente, en voor kinderparticipatie als structureel onderdeel van het jeugdbeleid. Ter inspiratie ontvangen de programmacommissies ook het tienpuntenplan 'Spelen maakt gezond', dat Ruimte voor de Jeugd vorig jaar publiceerde.

Lees hier de brief die Ruimte voor de Jeugd naar de programmacommissies stuurde.
Lees hier het tienpuntenplan 'Spelen maakt gezond'.
 

Lees meer...

Rutger Bregman schreef voor De Correspondent het artikel: Waarom onze kinderen steeds minder spelen (en wij met een burn-out thuis zitten). Bregman ziet een wereld ontstaan zonder vrije tijd en zonder spel: 'Een wereld waarin alles draait om werk.' Lees hier zijn artikel.
 

homepage

Child in the City organiseert een tweedaags seminar in Rotterdam rond het thema 'Urban Planning and Children'. Sprekers zijn o.a. Ken Worpole (Groot-Brittannië), Rene Tristan Lydiksen (Denemarken) en prinses Laurentien. Kijk hier voor meer info (pdf).


 

Op 22 september 2017 vindt voor de 9e keer de conferentie Kind & Natuur plaats met aandacht voor groen in onderwijs, opvang en opvoeding. In deze conferentie staan we stil bij voedsel, voeding en verantwoordelijkheid hierbij. Waar liggen verantwoordelijkheden voor bewustwording en gezond eten? Heeft ieder kind eigenlijk wel dezelfde kansen? Welke keuzes maak ik in mijn organisatie en hoe vertaal ik dat naar de praktijk? Van Bodem tot Bord, zowel plenair als in het workshopprogramma komt het thema in de hele breedte aan bod.

Bestemd voor: beleidsmedewerkers, pedagogisch medewerkers, directies, schoolleiders, leerkrachten, ROC-docenten, NME-centra en ontwerpers.

Plaats & tijd: vrijdag 22 september 2017, Amersfoort.
Meer info en aanmelding: IVN. 

Lees meer...

De Haagse Hogeschool is bezig met lang lopend onderzoek naar de Gymzaal van de Toekomst. Het uiteindelijk doel is de bevordering van een actieve leefstijl. Het gaat om diverse toepassingen voor de gymzaal, maar ook voor andere indoor sport- en beweegfaciliteiten en sport- en beweegaanleidingen in de openbare ruimte (zoals schoolpleinen, parken, stoepen en paden). Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team van docenten, studenten, lectoren en externe professionals. Het project is te volgen via Facebook.

 

Lees meer...

Nemen ouders voldoende tijd voor interactie met hun baby, peuter of kleuter? 'Ouders kijken meer naar hun mobiel dan naar hun baby. Dat kan toch niet goed zijn?' Lees een antwoord op deze vraag in Trouw (21 december 2016): Het nieuwe straatbeeld: appen boven de kinderwagen.