Nieuws uit de werkvelden

Na de twee zeer geslaagde Speelforums in 2016 is de inschrijving geopend voor het nieuwe Speelforum op 16 mei 2017 (15-18 uur, in Utrecht).
Thema is dit keer: 'genderaspecten in het spel van kinderen'.

Wat kleurt het spel van jongens en meisjes en wat betekent dat voor opvoeders en beleidsmakers? Nemen jongens (te) veel ruimte in en maken ze (te) veel lawaai als ze aan het spelen zijn? Dagen we meisjes wel voldoende uit om te stoeien en ruimte in te nemen? Zijn er verschillen in hersenontwikkeling tussen jongens en meisjes? En welke rol spelen opvoeding en de omgeving waarin kinderen opgroeien? Vaak zijn we ons als opvoeders, leerkrachten en beleidsmakers niet bewust van de gender specifieke keuzes die we maken bij het aanbieden van spelmateriaal en het al dan niet toestaan van kattenkwaad of risicovol spel. De achterliggende vraag is hoe we jongens en meisjes in hun ontwikkeling beter tot hun recht kunnen laten komen. En wat daarvoor nodig is in opvoeding, onderwijs, maatschappij en ruimtelijke omgeving.

Een van de sprekers is dr. Louise Berkhout (docent/onderzoeker ontwikkelingspsychologie, Hogeschool Leiden). Zij is in 2012 aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op het thema 'Play and Psycho-Social Health of Boys and Girls aged four to six'.

U kunt zich nu inschrijven voor het Speelforum via deze link. Bij aanmelding voor 20 april 2017 kost deelname: € 40,- per persoon (studenten: € 15,-). Vanaf 20 april betaalt u € 55,- (studenten € 20,-).


 

Lees meer...

Stichting Speelruimte en Bureau OBB organiseren ook dit jaar weer een Cursus Gemeentelijk Speelruimtebeleid. Bedoeld voor iedereen die beroepshalve op gemeentelijk niveau is betrokken bij speelruimte. De cursus is onder meer gebaseerd op ervaringen in een groot aantal gemeenten, en legt een basis voor verandering en vernieuwing van visie en ambities.

De cursus wordt interactief ingevuld samen met de gevarieerde groep deelnemers. Speelruimte raakt immers verschillende beleidsvelden. Hierdoor ontstaat een brede ingang voor visievorming en een begin voor een 'eigen' plan, waar zowel op de welzijns- als op de ruimtelijke afdelingen mee gewerkt kan worden. De praktijkgerichte invulling van de cursus geeft de mogelijkheid om de noodzakelijke kennis in workshops direct toe te passen.

Modules

De cursus Speelruimtebeleid kan vanaf dit jaar ook in modules op verschillende momenten en locaties in het land worden gevolgd. Er zijn drie modules:
Module A: ‘Kernwaarden’ (21 september 2017, Den Bosch). Deze module gaat in op de fundamentele beleidskeuzemogelijkheden. En biedt ideeën en tools voor de voorbereiding hiervan.
Module B: ‘Implementatie’ (13 april 2017, Zwolle). Deze module gaat over de gevolgen van beleidskeuzen en hoe je het beleid samen uitwerkt met burgers-bestuur-gemeenteraad.
Module C biedt de mogelijkheid om op extra onderwerpen en vragen in te gaan. Ook biedt deze module meer ruimte voor onderlinge kennismaking en uitwisselen van ervaringen met collega’s. Deze module C is onderdeel van de tweedaagse cursus (31 mei-1 juni 2017, Utrecht).

Meer info en aanmelding: Stichting Speelruimte.
 

Lees meer...

De Haagse Hogeschool is bezig met lang lopend onderzoek naar de Gymzaal van de Toekomst. Het uiteindelijk doel is de bevordering van een actieve leefstijl. Het gaat om diverse toepassingen voor de gymzaal, maar ook voor andere indoor sport- en beweegfaciliteiten en sport- en beweegaanleidingen in de openbare ruimte (zoals schoolpleinen, parken, stoepen en paden). Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team van docenten, studenten, lectoren en externe professionals. Het project is te volgen via Facebook.

 

Lees meer...

Nemen ouders voldoende tijd voor interactie met hun baby, peuter of kleuter? 'Ouders kijken meer naar hun mobiel dan naar hun baby. Dat kan toch niet goed zijn?' Lees een antwoord op deze vraag in Trouw (21 december 2016): Het nieuwe straatbeeld: appen boven de kinderwagen.

Van 10 tot 13 mei 2017 vindt in Leiden de internationale Toy Library Conference plaats. De doelgroep van de conferentie is breed: iedereen met hart voor spelen. Het programma omvat een keur aan Nederlandse sprekers.

Prof. dr. Louis Tavecchio spreekt over invloed van mannen op ontwikkeling van kinderen, prof. dr. Peter Nikken over mediawijsheid, Betsy van der Grift over haar nieuwe boek Peuteren aan kleuteren, Anne Peetoom over haar onderzoek, waarmee Nederland voorop loopt, naar de gevolgen van connected toys. Martin van Rooijen bespreekt zijn afstudeerscriptie over het belang van loose parts bij spelen, Froukje Hajer gaat in op het kinderrecht op spelen, Ine van Liempt presenteert haar studie naar de invloed van de inrichting van ruimte op spelen, Brecht Daams spreekt over de invloed van lichaamshouding bij spelen. Om maar een paar van de ruim dertig Nederlandse inleiders te noemen op dit driedaags Engelstalige congres. Daarnaast sprekers uit Canada, Argentinië, Japan, Zwitserland, Brazilië. Plus praktische workshops over o.a. tekenen, yoga, poppenspel, meer doen met minder, plus excursies en een beurs vol verantwoorde materialen.

Meer info: kijk op www.itla2017.nl.

Lees meer...

De 27ste World Play Conference vindt van 15 tot en met 17 juni 2017 plaats in de Litouwse hoofdstad Vilnius. De conferentie wordt georganiseerd door de International Council for Children's Play (ICCP). Kijk op www.iccp-play.org voor meer info.
 

We moeten kinderen minder belasten met testen en examens. In plaats daarvan kunnen we kinderen beter stimuleren om de wereld te ontdekken en zich ermee te verbinden. Dat bepleit natuurbeschermer en avonturier Ben Fogle in een artikel in The Guardian. Lees het hier: We need fewer exams and more wilderness in education.