Nieuws uit de werkvelden

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) presenteert op haar website advies voor gemeenteraadsleden op het gebied van Jeugdbeleid: de 'Raadgever Positief Jeugdbeleid'. Wat betekent het begrip positief jeugdbeleid voor gemeenten? Hoe borgen zij de belangen van kinderen en jongeren in hun dagelijks beleid? En hoe wordt de stem van kinderen en jongeren in dit beleid meegewogen? De 'Raadgever' is hier te lezen.

Ruimte voor de Jeugd presenteerde in 2017 al een Tienpuntenplan voor een positief jeugdbeleid in de gemeente. Een soortgelijke oproep stond in een brief van een groot aantal jeugdorganisaties, waaronder Ruimte voor de Jeugd (februari 2018).

 

Lees meer...

Scouting Nederland heeft samen met een groot aantal andere jeugdorganisaties in een brief aan gemeenten gevraagd om zich in te zetten voor positief jeugdbeleid. Concreet dringen de organisaties aan op de volgende maatregelen:

· Voldoende, toegankelijk en veilig vrijetijdsaanbod en (buiten)speelruimte, zodat alle kinderen en jongeren de kans krijgen om buiten te spelen;
· Een vangnet voor kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen, zodat zij toch kunnen deelnemen aan de maatschappij via bijvoorbeeld een lidmaatschap van jeugdorganisaties;
· Ondersteunen/financieren van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers die met jeugd werken;
· Minder regeldruk en belemmeringen bij het organiseren van activiteiten voor jeugd, zodat vrijwilligers zich bezig kunnen houden met hun eigenlijke taak;
· Ondersteunen en coördineren van lokale netwerken, zowel tussen organisaties met jeugd (jeugdwerk, sport) als met de professionals op dit terrein (GGD, CJG, onderwijs);
· Rekening houden met en erkennen van het vrijwilligerswerk als belangrijke speler in het sociale domein.

Lees hier de volledige brief (pdf).
 

Lees meer...

Bent u benieuwd wat Ruimte voor de Jeugd in het afgelopen jaar heeft gedaan?
U leest het in het Jaaroverzicht 2017 dat vandaag is uitgebracht.
 

Het openingscongres van de KindVak 'Risicovol spelen - dilemma's rond risico's en veiligheid in de beroepspraktijk' is verplaatst naar een later moment dit jaar. Informatie over plaats en tijd volgt.

Heb je plannen om een speelplein groener, speelser en avontuurlijker te maken? Pic2school van het Vlaamse Kind & Samenleving is een inspraaktool waarmee leerlingen, ouders en het schoolteam aan de slag kunnen. Pic2school inspireert, reikt concrete ideeën aan en helpt jong en oud om ruimtelijk te denken, voorbij de speeltoestellen.

Download de Pic2school gratis op de website van Kind & Samenleving.
 

Lees meer...

De publicatie Hoe ZOT is ons dorp? van de Vlaamse organisatie Kind & Samenleving helpt bij het leefbaar maken en houden van dorpen voor kinderen en tieners. Hoe ZOT is ons dorp? is een inspraaktool vol handzame methodieken om met kinderen en tieners in gesprek te gaan. Daarnaast bevat de publicatie veel inspiratie voor acties.

Download Hoe ZOT is ons dorp? gratis op de website van Kind & Samenleving.

 

Lees meer...

Veel aandacht voor positief jeugdbeleid in de verkiezingsprogramma's voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarvoor pleit Ruimte voor de Jeugd in een brief aan de programmacommissies van de politieke partijen. In de brief vraagt Ruimte voor de Jeugd onder andere om stucturele ondersteuning van jeugdorganisaties in de gemeente, en voor kinderparticipatie als structureel onderdeel van het jeugdbeleid. Ter inspiratie ontvangen de programmacommissies ook het tienpuntenplan 'Spelen maakt gezond', dat Ruimte voor de Jeugd vorig jaar publiceerde.

Lees hier de brief die Ruimte voor de Jeugd naar de programmacommissies stuurde.
Lees hier het tienpuntenplan 'Spelen maakt gezond'.
 

Lees meer...