Nieuws uit de werkvelden

Ontdek hoe kinderen zelf en vanuit eigen kracht bijdragen aan natuurbehoud en milieubeheer -
ter gelegenheid van de Week van ons Water


20 oktober 2017 van 10 tot 16 uur
Schapentheater Vreugdehoeve, Zwolle
Deelname € 25,-, aanmelding voor 15 oktober via info@ruimtevoordejeugd.nl

 
Ruimte voor de Jeugd en Waterschap Drents Overijsselse Delta organiseren op 20 oktober een bijzondere excursie- en inspiratiedag in Zwolle, ter gelegenheid van de Week van ons Water. Organisaties die werken aan grote vraagstukken als natuurbehoud en milieubeheer vinden het belangrijk om kinderen bij hun werk te betrekken. Het gaat immers om hún toekomst. Maar hoe doe je dat op een goede manier? Wat wil je er mee bereiken? Waar loop je tegenaan? En wat vinden de kinderen ervan?
 
Op deze dag maken we kennis met drie heel verschillende voorbeelden. Mensen uit de praktijk vertellen hoe kinderen zelf en vanuit eigen kracht met dit soort zaken omgaan. Eén ding zal duidelijk worden: dat wij als volwassenen en professionals nog veel moeten leren: van domineren naar faciliteren. Van gelijk hebben naar gelijk en voorrang geven. Hoe vertalen we dat naar onze eigen praktijk?

Kinderen betrekken bij het beheer van hun wereld
Janneke Diels van waterschap Drents Overijsselse Delta en Herman van Assen van de Vreugdehoeve nemen ons letterlijk en figuurlijk mee in de wereld van de waterveiligheid en het voorkomen van wateroverlast door een goede ruimtelijke inrichting.

Kinderen serieus nemen
Alien Cnossen, directeur van welzijnsorganisatie Travers/Doomijn Zwolle, vertelt over de spanning tussen ruimte en vrijheid geven aan kinderen en de keurslijven waarin professionals binnen zorg, welzijn, opvang en onderwijs worden gedrukt, waardoor het ‘knelt’ in het sociale domein.

Kinderen pakken aan
Een samenwerkingsproject van een kindcentrum, dierenweide en locale kleindierenvereniging in Beilen laat zien dat, als je kinderen van 6 t/m 16 jaar (Rangers) echt de ruimte laat, zij ‘de hele tent kunnen runnen’.

Laat je inspireren
Wil je meepraten, zelf geïnformeerd en geïnspireerd worden en andere prikkelen en enthousiasmeren? Meld je dan aan d.m.v. een mail naar info@ruimtevoordejeugd.nl en overmaking van € 25,- op NL87TRIO 0197664296 t.n.v. Stg Ruimte voor de Jeugd o.v.v. ’excursie Zwolle 20/10’. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang. Aanmelding voor 15 oktober 2017, plaatsing op basis van volgorde van inschrijving. We gaan naar buiten, dus denk aan warme kleding en wandelschoenen.


Lees hier het volledige programma.
 

Lees meer...

Op 23 november 2017 organiseert Ruimte voor de Jeugd in Utrecht het 4e Speelforum, met als thema: Spelen en het brein - het belang van ruimte en tijd voor sociaal spel. M.m.v. Prof. dr. Louk Vanderschuren, hoogleraar Neurobiologie van Gedrag, Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij, Faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht

Spel is essentieel voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Spel versterkt hun sociale en cognitieve vaardigheden. Terwijl ze spelen leren kinderen door te doen. Zij onderzoeken en ervaren de wereld om zich heen en experimenteren met nieuwe ideeën en rollen. Op deze manier leren ze hun sociale positie te begrijpen en ontwikkelen ze hun creatieve vaardigheden.

Het Speelforum vindt twee maal per jaar plaats. Het biedt de gelegenheid om, los van belangen, te debatteren over de waarde van spelen. De aftrap van elk Speelforumdebat wordt verzorgd door wetenschappers die onderzoek doen naar het fenomeen spelen. Aansluitend gaan zij in gesprek met mensen uit de praktijk van opvoeding, onderwijs en kinderopvang. Zo tillen we het maatschappelijk debat over spelen naar een hoger niveau.

De thema’s van het Speelforum komen voort uit de zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in artikel 31 van het Internationale VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het General Comment nr. 17.

Lees hier de vooraankondiging van het 4e Speelforum als pdf.
Meer info over aanmelding en deelname volgt binnenkort op deze website.

Lees meer...

Veel aandacht voor positief jeugdbeleid in de verkiezingsprogramma's voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarvoor pleit Ruimte voor de Jeugd in een brief aan de programmacommissies van de politieke partijen. In de brief vraagt Ruimte voor de Jeugd onder andere om stucturele ondersteuning van jeugdorganisaties in de gemeente, en voor kinderparticipatie als structureel onderdeel van het jeugdbeleid. Ter inspiratie ontvangen de programmacommissies ook het tienpuntenplan 'Spelen maakt gezond', dat Ruimte voor de Jeugd vorig jaar publiceerde.

Lees hier de brief die Ruimte voor de Jeugd naar de programmacommissies stuurde.
Lees hier het tienpuntenplan 'Spelen maakt gezond'.
 

Lees meer...

Rutger Bregman schreef voor De Correspondent het artikel: Waarom onze kinderen steeds minder spelen (en wij met een burn-out thuis zitten). Bregman ziet een wereld ontstaan zonder vrije tijd en zonder spel: 'Een wereld waarin alles draait om werk.' Lees hier zijn artikel.
 

homepage

Child in the City organiseert een tweedaags seminar in Rotterdam rond het thema 'Urban Planning and Children'. Sprekers zijn o.a. Ken Worpole (Groot-Brittannië), Rene Tristan Lydiksen (Denemarken) en prinses Laurentien. Kijk hier voor meer info (pdf).


 

Op 22 september 2017 vindt voor de 9e keer de conferentie Kind & Natuur plaats met aandacht voor groen in onderwijs, opvang en opvoeding. In deze conferentie staan we stil bij voedsel, voeding en verantwoordelijkheid hierbij. Waar liggen verantwoordelijkheden voor bewustwording en gezond eten? Heeft ieder kind eigenlijk wel dezelfde kansen? Welke keuzes maak ik in mijn organisatie en hoe vertaal ik dat naar de praktijk? Van Bodem tot Bord, zowel plenair als in het workshopprogramma komt het thema in de hele breedte aan bod.

Bestemd voor: beleidsmedewerkers, pedagogisch medewerkers, directies, schoolleiders, leerkrachten, ROC-docenten, NME-centra en ontwerpers.

Plaats & tijd: vrijdag 22 september 2017, Amersfoort.
Meer info en aanmelding: IVN. 

Lees meer...

De Haagse Hogeschool is bezig met lang lopend onderzoek naar de Gymzaal van de Toekomst. Het uiteindelijk doel is de bevordering van een actieve leefstijl. Het gaat om diverse toepassingen voor de gymzaal, maar ook voor andere indoor sport- en beweegfaciliteiten en sport- en beweegaanleidingen in de openbare ruimte (zoals schoolpleinen, parken, stoepen en paden). Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team van docenten, studenten, lectoren en externe professionals. Het project is te volgen via Facebook.

 

Lees meer...