Nieuws uit de werkvelden

De Stichting Groene pedagogiek organiseert op woensdagmiddag 7 juni in Velp een themabijeenkomst over de invloed van dieren op de ontwikkeling van kinderen. Er is onder meer aandacht voor de thema's 'kinderen en dode dieren', 'kinderen en angst voor bijen en wespen' en 'kinderen en kleine beestjes'.
Kijk hier voor meer info en aanmelding.

homepage

Child in the City organiseert een tweedaags seminar in Rotterdam rond het thema 'Urban Planning and Children'. Sprekers zijn o.a. Ken Worpole (Groot-Brittannië), Rene Tristan Lydiksen (Denemarken) en prinses Laurentien. Kijk hier voor meer info (pdf).


 

Op 22 september 2017 vindt voor de 9e keer de conferentie Kind & Natuur plaats met aandacht voor groen in onderwijs, opvang en opvoeding. In deze conferentie staan we stil bij voedsel, voeding en verantwoordelijkheid hierbij. Waar liggen verantwoordelijkheden voor bewustwording en gezond eten? Heeft ieder kind eigenlijk wel dezelfde kansen? Welke keuzes maak ik in mijn organisatie en hoe vertaal ik dat naar de praktijk? Van Bodem tot Bord, zowel plenair als in het workshopprogramma komt het thema in de hele breedte aan bod.

Bestemd voor: beleidsmedewerkers, pedagogisch medewerkers, directies, schoolleiders, leerkrachten, ROC-docenten, NME-centra en ontwerpers.

Plaats & tijd: vrijdag 22 september 2017, Amersfoort.
Meer info en aanmelding: IVN. 

Lees meer...

Stichting Speelruimte en Bureau OBB organiseren ook dit jaar weer een Cursus Gemeentelijk Speelruimtebeleid. Bedoeld voor iedereen die beroepshalve op gemeentelijk niveau is betrokken bij speelruimte. De cursus is onder meer gebaseerd op ervaringen in een groot aantal gemeenten, en legt een basis voor verandering en vernieuwing van visie en ambities.

De cursus wordt interactief ingevuld samen met de gevarieerde groep deelnemers. Speelruimte raakt immers verschillende beleidsvelden. Hierdoor ontstaat een brede ingang voor visievorming en een begin voor een 'eigen' plan, waar zowel op de welzijns- als op de ruimtelijke afdelingen mee gewerkt kan worden. De praktijkgerichte invulling van de cursus geeft de mogelijkheid om de noodzakelijke kennis in workshops direct toe te passen.

Modules

De cursus Speelruimtebeleid kan vanaf dit jaar ook in modules op verschillende momenten en locaties in het land worden gevolgd. Er zijn drie modules:
Module A: ‘Kernwaarden’ (21 september 2017, Den Bosch). Deze module gaat in op de fundamentele beleidskeuzemogelijkheden. En biedt ideeën en tools voor de voorbereiding hiervan.
Module B: ‘Implementatie’ (13 april 2017, Zwolle). Deze module gaat over de gevolgen van beleidskeuzen en hoe je het beleid samen uitwerkt met burgers-bestuur-gemeenteraad.
Module C biedt de mogelijkheid om op extra onderwerpen en vragen in te gaan. Ook biedt deze module meer ruimte voor onderlinge kennismaking en uitwisselen van ervaringen met collega’s. Deze module C is onderdeel van de tweedaagse cursus (31 mei-1 juni 2017, Utrecht).

Meer info en aanmelding: Stichting Speelruimte.
 

Lees meer...

De Haagse Hogeschool is bezig met lang lopend onderzoek naar de Gymzaal van de Toekomst. Het uiteindelijk doel is de bevordering van een actieve leefstijl. Het gaat om diverse toepassingen voor de gymzaal, maar ook voor andere indoor sport- en beweegfaciliteiten en sport- en beweegaanleidingen in de openbare ruimte (zoals schoolpleinen, parken, stoepen en paden). Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team van docenten, studenten, lectoren en externe professionals. Het project is te volgen via Facebook.

 

Lees meer...

Nemen ouders voldoende tijd voor interactie met hun baby, peuter of kleuter? 'Ouders kijken meer naar hun mobiel dan naar hun baby. Dat kan toch niet goed zijn?' Lees een antwoord op deze vraag in Trouw (21 december 2016): Het nieuwe straatbeeld: appen boven de kinderwagen.

De 27ste World Play Conference vindt van 15 tot en met 17 juni 2017 plaats in de Litouwse hoofdstad Vilnius. De conferentie wordt georganiseerd door de International Council for Children's Play (ICCP). Kijk op www.iccp-play.org voor meer info.