dinsdag, 27 februari 2018 00:00

Scouting Nederland heeft samen met een groot aantal andere jeugdorganisaties in een brief aan gemeenten gevraagd om zich in te zetten voor positief jeugdbeleid. Concreet dringen de organisaties aan op de volgende maatregelen:

· Voldoende, toegankelijk en veilig vrijetijdsaanbod en (buiten)speelruimte, zodat alle kinderen en jongeren de kans krijgen om buiten te spelen;
· Een vangnet voor kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen, zodat zij toch kunnen deelnemen aan de maatschappij via bijvoorbeeld een lidmaatschap van jeugdorganisaties;
· Ondersteunen/financieren van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers die met jeugd werken;
· Minder regeldruk en belemmeringen bij het organiseren van activiteiten voor jeugd, zodat vrijwilligers zich bezig kunnen houden met hun eigenlijke taak;
· Ondersteunen en coördineren van lokale netwerken, zowel tussen organisaties met jeugd (jeugdwerk, sport) als met de professionals op dit terrein (GGD, CJG, onderwijs);
· Rekening houden met en erkennen van het vrijwilligerswerk als belangrijke speler in het sociale domein.

Lees hier de volledige brief (pdf).