gepubliceerd voor 2012

Het percentage kinderen met overgewicht is in wijken met groen circa 15% lager dan in vergelijkbare wijken zonder groen. Hierbij is gecorrigeerd voor factoren zoals etniciteit en sociaal-economische status. Dat blijkt uit onderzoek van Alterra dat is gepresenteerd in het rapport 'Potenties van groen!'

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV. Minister Veerman wil meer inzicht krijgen in de effecten van groen in en om de stad.

Uit een statistische analyse blijkt dat het percentage kinderen met overgewicht circa 15% lager is in wijken met groen dan in vergelijkbare wijken zonder groen. De causale relaties achter het statistische verband moeten nog verder worden onderzocht. De verwachte causale relatie is dat kinderen die (voldoende) bewegen een kleinere kans hebben op overgewicht dan kinderen die dit niet doen. De aanwezigheid van groen stimuleert (kinderen) tot bewegen, op voorwaarde dat dit groen de mogelijkheid biedt om te spelen, bereikbaar is en voldoende veilig is.

De bevindingen zijn beschreven in Alterra-rapport 1356. Dit is hier gratis te downloaden.