dinsdag, 27 februari 2018 00:00

Op dinsdag 27 maart vindt in Utrecht de startbijeenkomst plaats van een nieuw docentennetwerk: 'Werk maken van Spelen'.

Iedereen die beroepsmatig met en voor kinderen werkt, zou tijdens de opleiding inzicht moeten krijgen in het belang van spel voor kinderen. Dat is helaas niet overal het geval. We weten dat veel kinderen te weinig aan spelen toekomen. Dat is zorgwekkend voor hun ontwikkeling én voor de samenleving. Spelen is voor álle kinderen van levensbelang. Dat geldt zeker voor kinderen die opgroeien met meer risicofactoren en kinderen die extra zorg nodig hebben. Opleidingen, zowel bachelor als MBO, zoeken naar mogelijkheden om vorm te geven aan dit aspect van vakbekwaamheid! Dat is extra belangrijk, nu gemeenten na invoering van de Jeugdwet (2015) verantwoordelijk zijn voor het totale Jeugdbeleid en beroepsopleidingen veranderen.

Tijdens KINDvak 2018 lanceerden de initiatiefnemers een netwerk voor docenten van beroepsopleidingen. Hoe kunnen we zorgen dat de aandacht voor het belang van spel een vast onderdeel vormt in de (beroeps)opleidingen van toekomstige jeugdprofessionals? Hoe geven we hun de tools om kinderen optimale speelkansen te geven, passend bij hun beroepspraktijk? Welke uitdagingen liggen er voor de opleidingen Social Work (voorheen SPH MWD en CMV), PABO, Pedagogiek, Kinderopvang en MBO-opleidingen pedagogisch werk en onderwijs niveau 3 en 4 (voorheen PW en OA)?

Beoogde deelnemers: Docenten, managers en beleidsmedewerkers van MBO- en HBO-opleidingen, beroepsverenigingen en werkveld.

Download hier de uitnodiging voor de startbijeenkomst op 27 maart.