vrijdag, 20 april 2018 10:47

Vanuit hun enthousiasme voor speelruimte van kinderen organiseren Stichting Speelruimte en OBB ingenieursbureau op 30 en 31 mei 2018 de tweedaagse cursus Speelruimtebeleid. Stichting Speelruimte nodigt u uit om in vijf dagdelen actief en concreet aan de slag te gaan met vraagstukken als: hoe zet ik vernieuwend beleid op rekening houdende met de actuele ontwikkelingen, welke wijze van beheer en onderhoud past bij mijn gemeente, hoe krijgen we — samen met de kinderen — de beste ontwerpen binnen ons budget, hoe maken we kinderen-burgers-bestuur-gemeenteraad deelgenoot van het probleem en op welke manier komen we tot een passende aanbesteding?

Deze cursus geeft alle tools en handvatten voor het ontwikkelen van speelruimtebeleid van uw gemeente. Speelruimtebeleid vormt een belangrijk aspect van een Kindvriendelijke Gemeente. Deze cursus geeft aandacht aan spelen zonder speeltoestellen zowel als met speeltoestellen.
Meer informatie over de cursus vindt u hier.
Intekenen kan via dit formulier.