donderdag, 26 januari 2017 15:06

Stichting Speelruimte en Bureau OBB organiseren ook dit jaar weer een Cursus Gemeentelijk Speelruimtebeleid. Bedoeld voor iedereen die beroepshalve op gemeentelijk niveau is betrokken bij speelruimte. De cursus is onder meer gebaseerd op ervaringen in een groot aantal gemeenten, en legt een basis voor verandering en vernieuwing van visie en ambities.

De cursus wordt interactief ingevuld samen met de gevarieerde groep deelnemers. Speelruimte raakt immers verschillende beleidsvelden. Hierdoor ontstaat een brede ingang voor visievorming en een begin voor een 'eigen' plan, waar zowel op de welzijns- als op de ruimtelijke afdelingen mee gewerkt kan worden. De praktijkgerichte invulling van de cursus geeft de mogelijkheid om de noodzakelijke kennis in workshops direct toe te passen.

Modules

De cursus Speelruimtebeleid kan vanaf dit jaar ook in modules op verschillende momenten en locaties in het land worden gevolgd. Er zijn drie modules:
Module A: ‘Kernwaarden’ (21 september 2017, Den Bosch). Deze module gaat in op de fundamentele beleidskeuzemogelijkheden. En biedt ideeën en tools voor de voorbereiding hiervan.
Module B: ‘Implementatie’ (13 april 2017, Zwolle). Deze module gaat over de gevolgen van beleidskeuzen en hoe je het beleid samen uitwerkt met burgers-bestuur-gemeenteraad.
Module C biedt de mogelijkheid om op extra onderwerpen en vragen in te gaan. Ook biedt deze module meer ruimte voor onderlinge kennismaking en uitwisselen van ervaringen met collega’s. Deze module C is onderdeel van de tweedaagse cursus (31 mei-1 juni 2017, Utrecht).

Meer info en aanmelding: Stichting Speelruimte.