dinsdag, 12 juli 2016 15:11

homepageSpelen, sporten, bewegen en ontmoeten in de openbare buitenruimte aanmoedigen en toegankelijk maken voor alle Rotterdammers. Dat is het doel van de visie ‘Kom op naar buiten!’ van de gemeente Rotterdam. De gemeente wil de komende jaren zorgen voor speel-, sport en ontmoetingsplekken die beter aansluiten bij de wensen van bewoners.

Rotterdam heeft meer dan duizend speelplekken met zo’n 6.300 speeltoestellen: op pleinen, in parken en op de 270 sportvelden. Er komen bijvoorbeeld meer bankjes en plekken om te zitten. Bij de (her)inrichting van ontmoetingsplekken krijgt de toegankelijkheid voor mensen met een beperking meer aandacht. Door extra voorzieningen als wifi, watertappunten, gezonde horeca en openbare toiletten kunnen mensen langer buiten zijn bij stedelijke ontmoetingsplekken, zoals de grote parken. Rustige plekken in de stad zijn ook belangrijk, zodat mensen de drukte en het geluid van de stad kunnen ontvluchten.

Variatie
Met meer variatie in de inrichting van speel- en sportplekken wil de gemeente Rotterdammers stimuleren om meer en vaker naar buiten te gaan om te spelen, te sporten en te bewegen in de openbare ruimte. In de woonomgeving moeten verschillende sport- en speelmogelijkheden voor bewoners zijn. Bij de (her)inrichting van speel- en sportplekken worden bewoners de komende jaren nauw betrokken. Groene speelplekken en een proef met interactieve speel- en sporttoestellen bieden meer verschillende mogelijkheden voor kinderen en jongeren.

Proef met flexibele inrichting
Dit najaar start een proef met flexibele inrichting van speelplekken in Overschie, IJsselmonde en Rozenburg. De inrichting van een speelplek kan met het concept Plug & Play meegroeien met de behoefte van de bewoners van de wijk. Zonder grote ingrepen in of aan de ondergrond kunnen elementen zoals sport- en speeltoestellen of een bankje worden gewisseld.

Grote verblijfsplekken als pleinen worden ingericht voor meerdere doelgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Programmering, waarbij activiteiten worden aangeboden en begeleid, zorgen ervoor dat de buitenruimte anders en door meer groepen wordt gebruikt, Vooral in wijken waar de ruimte beperkt is, biedt programmering meerwaarde.

Vrije ruimte
Rotterdammers hebben behoefte aan plekken in de stad waaraan ze zelf invulling kunnen geven. Vrije ruimte is die openbare ruimte waar zij naar eigen inzicht en behoefte gebruik van kunnen maken. Zoals grasveldjes, brede stoepen, pleinen en delen van sport- en speelplekken waar geen toestellen staan. Vrije ruimte is belangrijk voor kinderen om te kunnen spelen, voor informele sporten en buurtactiviteiten.

De komende jaren worden de bestaande (onderhouds)budgetten gebruikt voor de uitvoering van de visie ‘Kom op naar buiten!’. Bij de vervanging van sport- en speelplekken wordt de visie in de praktijk gebracht.