Nieuws uit de werkvelden

Rutger Bregman schreef voor De Correspondent het artikel: Waarom onze kinderen steeds minder spelen (en wij met een burn-out thuis zitten). Bregman ziet een wereld ontstaan zonder vrije tijd en zonder spel: 'Een wereld waarin alles draait om werk.' Lees hier zijn artikel.
 

homepage

Child in the City organiseert een tweedaags seminar in Rotterdam rond het thema 'Urban Planning and Children'. Sprekers zijn o.a. Ken Worpole (Groot-Brittannië), Rene Tristan Lydiksen (Denemarken) en prinses Laurentien. Kijk hier voor meer info (pdf).


 

De Haagse Hogeschool is bezig met lang lopend onderzoek naar de Gymzaal van de Toekomst. Het uiteindelijk doel is de bevordering van een actieve leefstijl. Het gaat om diverse toepassingen voor de gymzaal, maar ook voor andere indoor sport- en beweegfaciliteiten en sport- en beweegaanleidingen in de openbare ruimte (zoals schoolpleinen, parken, stoepen en paden). Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team van docenten, studenten, lectoren en externe professionals. Het project is te volgen via Facebook.

 

Lees meer...

We moeten kinderen minder belasten met testen en examens. In plaats daarvan kunnen we kinderen beter stimuleren om de wereld te ontdekken en zich ermee te verbinden. Dat bepleit natuurbeschermer en avonturier Ben Fogle in een artikel in The Guardian. Lees het hier: We need fewer exams and more wilderness in education.
 

Van 7 t/m 9 november vindt in het Belgische Gent de 8e Child in the City conferentie plaats. Naast plenaire bijeenkomsten en presentaties zijn er excursies en interactieve workshops. De conferentie draait dit jaar om vier thema's: Child Friendly Policies, The position of children in the city, Children and the built environment en Refugee and immigrant children and young people in cities and municipalities.

Kijk hier voor uitgebreide info.
 

Lees meer...

CROW heeft een factsheet gepubliceerd over het haal- en brenggedrag van kinderen van en naar de basisschool. Er is veel bekend over het gedrag van ouders en kinderen, over de maatschappelijke gevolgen, over oplossingen zoals een kindvriendelijke inrichting van de schoolomgeving, educatie, beloningsmaatregelen en handhaving. Deze factsheet bundelt die kennis en brengt samenhang aan tussen de thema’s.

De factsheet bevat doorverwijzingen naar actuele bronnen en praktijkvoorbeelden. Voor gemeenten en maatschappelijke organisaties biedt de factsheet nuttige informatie om het onderwerp te begrijpen en de eigen rol te bepalen. Deze factsheet gaat niet in op schoolmobiliteit bij het voortgezet onderwijs. Hier spelen andere problemen en is een andere aanpak nodig.

Klik hier om de factsheet te downloaden.

 

Lees meer...

homepage

Spelen, sporten, bewegen en ontmoeten in de openbare buitenruimte aanmoedigen en toegankelijk maken voor alle Rotterdammers. Dat is het doel van de visie ‘Kom op naar buiten!’ van de gemeente Rotterdam. De gemeente wil de komende jaren zorgen voor speel-, sport en ontmoetingsplekken die beter aansluiten bij de wensen van bewoners.

Rotterdam heeft meer dan duizend speelplekken met zo’n 6.300 speeltoestellen: op pleinen, in parken en op de 270 sportvelden. Er komen bijvoorbeeld meer bankjes en plekken om te zitten. Bij de (her)inrichting van ontmoetingsplekken krijgt de toegankelijkheid voor mensen met een beperking meer aandacht. Door extra voorzieningen als wifi, watertappunten, gezonde horeca en openbare toiletten kunnen mensen langer buiten zijn bij stedelijke ontmoetingsplekken, zoals de grote parken. Rustige plekken in de stad zijn ook belangrijk, zodat mensen de drukte en het geluid van de stad kunnen ontvluchten.

Variatie
Met meer variatie in de inrichting van speel- en sportplekken wil de gemeente Rotterdammers stimuleren om meer en vaker naar buiten te gaan om te spelen, te sporten en te bewegen in de openbare ruimte. In de woonomgeving moeten verschillende sport- en speelmogelijkheden voor bewoners zijn. Bij de (her)inrichting van speel- en sportplekken worden bewoners de komende jaren nauw betrokken. Groene speelplekken en een proef met interactieve speel- en sporttoestellen bieden meer verschillende mogelijkheden voor kinderen en jongeren.

Proef met flexibele inrichting
Dit najaar start een proef met flexibele inrichting van speelplekken in Overschie, IJsselmonde en Rozenburg. De inrichting van een speelplek kan met het concept Plug & Play meegroeien met de behoefte van de bewoners van de wijk. Zonder grote ingrepen in of aan de ondergrond kunnen elementen zoals sport- en speeltoestellen of een bankje worden gewisseld.

Grote verblijfsplekken als pleinen worden ingericht voor meerdere doelgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Programmering, waarbij activiteiten worden aangeboden en begeleid, zorgen ervoor dat de buitenruimte anders en door meer groepen wordt gebruikt, Vooral in wijken waar de ruimte beperkt is, biedt programmering meerwaarde.

Vrije ruimte
Rotterdammers hebben behoefte aan plekken in de stad waaraan ze zelf invulling kunnen geven. Vrije ruimte is die openbare ruimte waar zij naar eigen inzicht en behoefte gebruik van kunnen maken. Zoals grasveldjes, brede stoepen, pleinen en delen van sport- en speelplekken waar geen toestellen staan. Vrije ruimte is belangrijk voor kinderen om te kunnen spelen, voor informele sporten en buurtactiviteiten.

De komende jaren worden de bestaande (onderhouds)budgetten gebruikt voor de uitvoering van de visie ‘Kom op naar buiten!’. Bij de vervanging van sport- en speelplekken wordt de visie in de praktijk gebracht.
 

Lees meer...