Nieuws uit de werkvelden

De Haagse Hogeschool is bezig met lang lopend onderzoek naar de Gymzaal van de Toekomst. Het uiteindelijk doel is de bevordering van een actieve leefstijl. Het gaat om diverse toepassingen voor de gymzaal, maar ook voor andere indoor sport- en beweegfaciliteiten en sport- en beweegaanleidingen in de openbare ruimte (zoals schoolpleinen, parken, stoepen en paden). Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team van docenten, studenten, lectoren en externe professionals. Het project is te volgen via Facebook.

 

Lees meer...

Nemen ouders voldoende tijd voor interactie met hun baby, peuter of kleuter? 'Ouders kijken meer naar hun mobiel dan naar hun baby. Dat kan toch niet goed zijn?' Lees een antwoord op deze vraag in Trouw (21 december 2016): Het nieuwe straatbeeld: appen boven de kinderwagen.

We moeten kinderen minder belasten met testen en examens. In plaats daarvan kunnen we kinderen beter stimuleren om de wereld te ontdekken en zich ermee te verbinden. Dat bepleit natuurbeschermer en avonturier Ben Fogle in een artikel in The Guardian. Lees het hier: We need fewer exams and more wilderness in education.
 

Van 7 t/m 9 november vindt in het Belgische Gent de 8e Child in the City conferentie plaats. Naast plenaire bijeenkomsten en presentaties zijn er excursies en interactieve workshops. De conferentie draait dit jaar om vier thema's: Child Friendly Policies, The position of children in the city, Children and the built environment en Refugee and immigrant children and young people in cities and municipalities.

Kijk hier voor uitgebreide info.
 

Lees meer...

CROW heeft een factsheet gepubliceerd over het haal- en brenggedrag van kinderen van en naar de basisschool. Er is veel bekend over het gedrag van ouders en kinderen, over de maatschappelijke gevolgen, over oplossingen zoals een kindvriendelijke inrichting van de schoolomgeving, educatie, beloningsmaatregelen en handhaving. Deze factsheet bundelt die kennis en brengt samenhang aan tussen de thema’s.

De factsheet bevat doorverwijzingen naar actuele bronnen en praktijkvoorbeelden. Voor gemeenten en maatschappelijke organisaties biedt de factsheet nuttige informatie om het onderwerp te begrijpen en de eigen rol te bepalen. Deze factsheet gaat niet in op schoolmobiliteit bij het voortgezet onderwijs. Hier spelen andere problemen en is een andere aanpak nodig.

Klik hier om de factsheet te downloaden.

 

Lees meer...

homepage

Spelen, sporten, bewegen en ontmoeten in de openbare buitenruimte aanmoedigen en toegankelijk maken voor alle Rotterdammers. Dat is het doel van de visie ‘Kom op naar buiten!’ van de gemeente Rotterdam. De gemeente wil de komende jaren zorgen voor speel-, sport en ontmoetingsplekken die beter aansluiten bij de wensen van bewoners.

Rotterdam heeft meer dan duizend speelplekken met zo’n 6.300 speeltoestellen: op pleinen, in parken en op de 270 sportvelden. Er komen bijvoorbeeld meer bankjes en plekken om te zitten. Bij de (her)inrichting van ontmoetingsplekken krijgt de toegankelijkheid voor mensen met een beperking meer aandacht. Door extra voorzieningen als wifi, watertappunten, gezonde horeca en openbare toiletten kunnen mensen langer buiten zijn bij stedelijke ontmoetingsplekken, zoals de grote parken. Rustige plekken in de stad zijn ook belangrijk, zodat mensen de drukte en het geluid van de stad kunnen ontvluchten.

Variatie
Met meer variatie in de inrichting van speel- en sportplekken wil de gemeente Rotterdammers stimuleren om meer en vaker naar buiten te gaan om te spelen, te sporten en te bewegen in de openbare ruimte. In de woonomgeving moeten verschillende sport- en speelmogelijkheden voor bewoners zijn. Bij de (her)inrichting van speel- en sportplekken worden bewoners de komende jaren nauw betrokken. Groene speelplekken en een proef met interactieve speel- en sporttoestellen bieden meer verschillende mogelijkheden voor kinderen en jongeren.

Proef met flexibele inrichting
Dit najaar start een proef met flexibele inrichting van speelplekken in Overschie, IJsselmonde en Rozenburg. De inrichting van een speelplek kan met het concept Plug & Play meegroeien met de behoefte van de bewoners van de wijk. Zonder grote ingrepen in of aan de ondergrond kunnen elementen zoals sport- en speeltoestellen of een bankje worden gewisseld.

Grote verblijfsplekken als pleinen worden ingericht voor meerdere doelgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Programmering, waarbij activiteiten worden aangeboden en begeleid, zorgen ervoor dat de buitenruimte anders en door meer groepen wordt gebruikt, Vooral in wijken waar de ruimte beperkt is, biedt programmering meerwaarde.

Vrije ruimte
Rotterdammers hebben behoefte aan plekken in de stad waaraan ze zelf invulling kunnen geven. Vrije ruimte is die openbare ruimte waar zij naar eigen inzicht en behoefte gebruik van kunnen maken. Zoals grasveldjes, brede stoepen, pleinen en delen van sport- en speelplekken waar geen toestellen staan. Vrije ruimte is belangrijk voor kinderen om te kunnen spelen, voor informele sporten en buurtactiviteiten.

De komende jaren worden de bestaande (onderhouds)budgetten gebruikt voor de uitvoering van de visie ‘Kom op naar buiten!’. Bij de vervanging van sport- en speelplekken wordt de visie in de praktijk gebracht.
 

Lees meer...

homepage

Op 23 juni 2016 organiseerden Platform Ruimte voor de Jeugd en de International Play Association het eerste Speelforum. Centraal thema was de balans tussen veiligheid en leerzame risico’s bij het spelen. We willen onze kinderen zó goed beschermen, dat we ze de kans ontnemen te leren omgaan met risico’s die het leven nu eenmaal met zich meebrengt. Een bekend dilemma voor iedereen die zich met opvoeding bezighoudt en waarover menig debat wordt gevoerd.

Kindbeeld
Tijdens het Speelforum ging het gesprek een laag dieper: achter de bezorgdheid waarmee we kinderen omgeven, ligt een beeld van het kind als een kwetsbaar wezen. De inleiders, Prof. Joachim Duyndam en promovendus Martin van Rooijen, verkenden de filosofische en pedagogische contouren van deze kwestie.
‘Het beeld van het kwetsbare kind past binnen een samenleving die gefocust is op veiligheid’, aldus Duyndam. ‘Je kind bewust risico’s laten lopen roept gevoelens van angst en schuld op. We doen kinderen echter ernstig tekort door ze uitsluitend als kwetsbaar te zien. Want kinderen zijn ook veerkrachtig en hebben in hun spel juist risico’s nodig hebben om zich te ontwikkelen.’

Leerzame risico’s
De afweging welke risico’s aanvaardbaar zijn, vergt sensitiviteit en gevoel voor de context, stelde Van Rooijen: ‘Een sloot met verdrinkingsgevaar voor een kleuter wordt een aantrekkelijk risico voor het kind als het een zwemdiploma heeft’.
In het aansluitende debat met de goedgevulde zaal bleek brede herkenning: ‘We zien overbezorgde ouders die hun kind niet kunnen loslaten’. En klonk het advies om in te spelen op het risico-denken: ‘We moeten laten zien dat er een veel groter risico is, nl. kinderen niet vrij laten spelen’.

Debatten over het belang van spelen
Het Speelforum vindt vanaf nu twee maal per jaar plaats. Het biedt de gelegenheid om, los van belangen, te debatteren over de waarde van spelen. De aftrap van elk Speelforumdebat wordt verzorgd door wetenschappers die onderzoek doen naar het fenomeen spelen. Aansluitend gaan zij in gesprek met mensen uit de praktijk van opvoeding, onderwijs en kinderopvang. Zo tillen we het maatschappelijk debat over spelen naar een hoger niveau.

De thema’s van het Speelforum komen voort uit de zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in artikel 31 van het Internationale VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het General Comment nr. 17.
 

Lees meer...