Nieuws uit de werkvelden

Verschenen bij Acquire Publishing: Prettige Plekken - Handboek Mens & Openbare Ruimte.
Het boek biedt concrete ruimtelijke richtlijnen voor een gebruiksvriendelijke inrichting van de openbare ruimte naar schaalniveau (blok, buurt, stad), en voor parken en pleinen. Omdat het boek de gebruiker centraal stelt is het een goede aanvulling op de bestaande ontwerpboeken.

Prettige Plekken is bedoeld voor stedenbouwkundigen, planologen, landschapsarchitecten, opleidingen, gemeenten, provincies en alle sectoren die betrokken zijn bij beleid en inrichting van de openbare ruimte.

Meer info en bestellen: www.prettigeplekken.nl.
 

Lees meer...

De gemeente Amsterdam gaat meer inzetten op bewegen. Het college van B en W heeft dinsdag de ‘Amsterdamse Beweeglogica’ vastgesteld. Hiermee kan de stad zo ingericht worden dat Amsterdammers meer gaan bewegen. Autoluwe buurten, bredere stoepen om te spelen, meer open zwemwater, voorzieningen voor outdoor sporters, alternatieve fietsroutes en gebouwen waarin trappen beter zichtbaar zijn dan de lift zijn voorbeelden van de bewegende stad.

Geïnspireerd door de Active Design Guidelines van New York is de Amsterdamse Beweeglogica opgesteld. Deze geeft ‘stadsmakers’ van binnen en buiten de gemeente meer houvast om bewegen op te nemen in een ontwerp of bij de herinrichting van buurten, parken, straten en pleinen. Zowel in bestaande buurten als bij nieuwbouw. Hierbij wordt rekening gehouden met Amsterdammers waarvoor bewegen niet even gemakkelijk is. Vertrekpunten van de Beweeglogica zijn: ruim baan voor de fietser en voetganger, sport is om de hoek, de stad is een speeltuin en in gebouwen wordt niet stilgezeten.

Meer info: Gemeente Amsterdam.
 

Lees meer...

Het lespakket 'Vallen is ook een sport', dat door VeiligheidNL is ontwikkeld om het aantal valletsels bij kinderen te verminderen, helpt kinderen om veiliger te leren vallen. Vooral kinderen die fysiek minder actief zijn, hebben profijt van het pakket. Dit concludeert onderzoekster Joske Nauta in haar proefschrift. Zij promoveert op 6 juni aan de Vrije Universiteit.

Meer dan 3000 kinderen op 33 verschillende Nederlandse basisscholen hebben meegedaan aan het onderzoek van Joske Nauta om te kijken of het lespakket 'Vallen is ook een sport' daadwerkelijk effectief is. Op de helft van de scholen is het lesprogramma aangeboden, waarin kinderen leerden om op een veiliger manier te vallen. De kinderen op de overgebleven scholen volgden hun reguliere lessen lichamelijke opvoeding.

Het onderzoek van Nauta laat zien dat de kinderen die het lespakket gevolgd hebben inderdaad geleerd hebben om op een veiligere manier te vallen. 'Dit hebben we gemeten door aan de kinderen te vragen hoe ze nu zouden reageren tijdens een val, en door daadwerkelijk valtestjes te doen bij een groepje kinderen,'zegt Nauta. Of het lesprogramma ook echt helpt om het aantal valletsels te verminderen, is lastig te stellen omdat beide groepen kinderen onderling erg van elkaar verschilden. Wel leek het zo te zijn dat kinderen die in het dagelijks leven lichamelijk minder actief waren meer profijt hadden van het lesprogramma. 'Kinderen die weinig bewegen, zijn fysiek ook minder sterk, waardoor ze een verhoogd risico hebben om een blessure op te lopen. Deze kinderen hebben dan ook het meeste baat bij een preventief programma.'

Meer informatie: Vrije Universiteit Amsterdam
 

Lees meer...

homepage

Stadsgeograaf Lia Karsten en architect Naomi Felder schreven een boek over hoe kinderen de stad gebruiken, en hoe het beter kan. Steeds meer kinderen groeien op in de stad. Maar waarom wonen gezinnen eigenlijk in de stad en hoe ziet een stedelijke kindertijd eruit? De nieuwe generatie stadskinderen laat op basis van onderzoek en persoonlijke verhalen zien hoe kinderen de stad gebruiken, welke plekken ze mijden en waar ze graag komen. Het beantwoorden van deze vragen resulteert in een uniek dossier over stedelijk gezinsleven anno nu.

Steden hebben kinderen veel te bieden, maar veel kan ook beter. Hoe maken we een stad die uitnodigt tot spelen, bewegen en ontmoeten? Dit boek biedt verfrissende inzichten en innovatieve oplossingen. Auteurs Lia Karsten en Naomi Felder anticiperen op een toekomst waarin de stad steeds drukker wordt en het aantal stadsgezinnen zal blijven toenemen.

Beleidsmakers en ouders in de stad staan voor een serie uitdagingen; hoe richten we de dagelijkse leefomgeving van kinderen in de stad kwalitatief goed in. Hoe verdedigen we de belangen van kinderen zonder de stad vol te zetten met speelobjecten? Hoe zorgen we ervoor dat kinderen met verschillende achtergronden elkaar blijven ontmoeten in de stedelijke ruimte? De nieuwe generatie stadskinderen is een uniek dossier over het stedelijk gezinsleven anno nu. Ruimtelijke analyses geven richting aan tal van slimme verbeteringen.

Lia Karsten is stadsgeograaf en verbonden de Universiteit van Amsterdam. Naomi Felder is architect en oprichter van bureau FELD.

Het boek kost € 29,95 en kan hier worden besteld.

Lees ook het artikel dat naar aanleiding van de publicatie van het boek verscheen in Dagblad Trouw:
'Kansarm en kansrijk spelen niet samen'.
En het artikel in de NRC: 'Waar komen Freek en Sadira elkaar tegen?'

 

Lees meer...

PlayAdvisor (opvolger van Plekcheck) is een internationaal speel- en beweegplatform. Een nieuwe site waarop je speel- en beweegplekken kunt zoeken, beoordelingen kunt schrijven en lezen en inspiratie op kunt doen. Je kunt zoeken naar (indoor-)speeltuinen, sport- en fitnessplekken en amusement. Kijk op www.playadvisor.nl.

Landschap Erfgoed Utrecht opent op 18 juni het Slagmaatpad, het eerste Klompenpad Kids. De wandelroute is ongeveer 7 kilometer lang en heeft diverse kortere lusjes zodat de route ook korter gemaakt kan worden. Onderweg is er voor kinderen veel te ontdekken en te beleven. Zo zijn er spannende doorsteekjes in het weiland met leuke overstapjes. De route loopt over Fort bij Vechten, langs boerderij Nieuw Slagmaat en door speelbos Nieuw Wulven.

Meer info: Landschap Erfgoed Utrecht.
 

Lees meer...

Op 12 mei 2016 is de nieuwe website van de Branchevereniging Spelen en Bewegen online gegaan: www.spelenenbewegen.nl. De nieuwe website markeert de naamswijziging van de organisatie. Aan de oude naam Branchevereniging Spelen is nu 'en Bewegen' toegevoegd. Het gebruik van de buitenruimte heeft namelijk een ontwikkeling doorgemaakt van louter spelen voor kinderen tot veel breder spelen, bewegen en ontmoeten voor jong en oud. De bij de Branchevereniging Spelen en Bewegen aangesloten leden zijn experts op dit vlak en richten zich op alle doelgroepen, van jongste kinderen die met hun ouders naar de speeltuin gaan tot senioren die fit willen blijven.

De nieuwe website is gericht op een brede doelgroep. Mensen die een speelgelegenheid willen (laten) maken, kunnen er kennis halen en contact leggen met experts. Ook kunnen eigen of potentiële leden zich via de site op de hoogte stellen van ontwikkelingen in het veld. De huidige leden hebben expertise op vele vlakken, van het ontwerpen en bouwen van een enkel speeltoestel tot het compleet bedenken en opleveren van unieke beweegomgevingen. Ook is er kennis over de ontwikkeling, fabricage, verkoop, plaatsing, het onderhoud of (groen)beheer van voorzieningen.

De Branchevereniging Spelen en Bewegen wil buiten spelen en bewegen bevorderen. De aangesloten leden zijn Nederlandse organisaties die zich bezighouden met speelvoorzieningen en aanverwante producten.

Lees meer...