Nieuws uit de werkvelden

Volgens onderzoek van Buurtfacts is de Muziekbuurt in Rijswijk de meest kindvriendelijke buurt van Nederland, onder meer omdat speelruimte, basisschool en kinderopvang daar goed bereikbaar zijn. gemeenten op het platteland scoren in het onderzoek 'kindonvriendelijker' dan stedelijke gemeenten, omdat het voorzieningenniveau er lager is. Het verdwijnen van onder meer  basisscholen is op het platteland is een probleem.  

Buurtfacts is een samenwerking tussen RTL Nieuws en dataplatform Oozo.nl.
 

Lees meer...

homepage

Straten zijn zoveel meer dan betonnen repen waar je overheen kunt rijden. Het zijn ruimten waar het samenleven telkens opnieuw vorm krijgt. Dat is zo voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen en jongeren, die op straat alle ingrediënten zouden moeten kunnen vinden voor een fantastische jeugd. Spelen en avonturieren, vrienden ontmoeten en de omgeving verkennen. Om het met drie O’s te zeggen: in de ideale straat kunnen kinderen Ontspannen, Ontdekken en Ontmoeten.

Op basis van eigen onderzoek, en in samenwerking met experts op het terrein, ontwikkelde Kind & Samenleving een gratis downloadbare publicatie. Daarmee wil het onderzoekscentrum burgers inspireren om zelf aan de slag te gaan met hun  straat, om ze beter af te stemmen op kinderen en jongeren, of sterker nog: om ze meer op maat van alle buren te snijden.

Meer info:Kind en Samenleving.
 

 

Lees meer...

In VNG Magazine (maart 2016) staat een interessant artikel van Leo Mudde over wat gemeenten kunnen doen om werk te maken van spelen en bewegen. Aan het woord komen de Haagse wethouder Boudewijn Revis en speeldeskundige Froukje Hajer.
Lees hier het artikel: Speltheorie – nu de praktijk nog.
 

Driekwart van de Britse kinderen komt minder vaak buiten dan gedetineerden. Dat meldt de krant The Guardian op basis van recent onderzoek. Eén op de vijf Britse kinderen speelt op een gemiddelde dag helemaal niet buiten.
Lees hier het artikel in The Guardian.
 

Ruimte voor de Jeugd heeft een tienpuntenplan opgesteld voor gemeenten die willen investeren in een vitale jeugd met volop ruimte voor spel. Het plan wordt op 29 januari officieel gepresenteerd tijdens het Ruimte voor de Jeugd Seminar 'Werk maken van Spelen'.

Met ingang van 2015 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor het gezins- en jeugdbeleid in de gehele breedte. Fysieke en sociale ruimte om te spelen, is daarbij van groot belang. Dagelijks, veilig en vrij kunnen spelen is immers een basisvoorwaarde om gezond op te groeien. Mede door goede speelruimte en speelmogelijkheden te bieden aan álle kinderen, kunnen ontwikkelingsproblemen worden beperkt of voorkomen. Een stevige civil society, met een goede mix van fysieke en sociale voorzieningen, biedt kinderen een solide basis in hun leven.

De tien punten in het kort:

1. De gemeente heeft aandacht voor ál haar jeugdige bewoners en biedt extra zorg aan ouders en kinderen die dat nodig hebben.
2. In buurten en wijken is volop ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten. Bij onvoldoende ruimte op straat geeft de gemeente prioriteit aan behoud of ontwikkeling van verblijfsfuncties.
3. De gemeente zorgt voor goede formele en informele speelmogelijkheden in elke wijk, voor verschillende soorten spel en ontmoeting, voor alle leeftijden en voor kinderen met en zonder beperking.
4. De gemeente staat positief tegenover tijdelijk gebruik van onbestemde buitenruimte voor activiteiten die de jeugd ten goede komen en ondersteunt dit waar gewenst.
5. De gemeente draagt zorg voor de zelfstandige mobiliteit van kinderen, door het bieden van veilige routes en oversteekvoorzieningen.
6. In wijken waar dat nodig is, wordt via jeugd- en buurtwerk het sociale klimaat verbeterd, zodat alle kinderen de gelegenheid krijgen om buiten te spelen en deel te nemen aan activiteiten waarmee zij hun talenten kunnen ontwikkelen.
7. Burgerinitiatieven op het gebied van spelbegeleiding, zoals speel-o-theken, speeltuinen, scouting en kindervakantiewerk zijn van groot belang en kunnen rekenen op medewerking van de gemeente.
8. De gemeente erkent het belang van vrij besteedbare tijd, die kinderen naar eigen inzicht kunnen invullen.
9. De gemeente beschouwt kinderen als volwaardige burgers. De jeugd krijgt volop de ruimte om haar stem te laten horen en actief mee te doen in de samenleving.
10. De gemeente steunt collectieve oplossingen die burgers zelf bedenken om beter voor hun kinderen te kunnen zorgen. Bewonersinitiatieven gericht op betere bespeelbaarheid van straat en buurt krijgen praktische steun van de gemeente.

Lees hier de volledige tekst van het Tienpuntenplan 'Spelen maakt Gezond'.
 

Lees meer...

homepage

Bij het opruimen van ons archief kwamen wij het rapport 'Sowing the Seeds' van de London Sustainable Development Commission tegen. Het stamt uit 2011, maar is actueel genoeg om het nog eens onder de aandacht te brengen. In 'Sowing the Seeds' beschrijft onderzoeker en schrijver Tim Gill waarom het voor de samenleving belangrijk is dat kinderen natuur kunnen ervaren. Ook beschrijft hij hoe kinderen kunnen worden aangemoedigd om daadwerkelijk de natuur in te gaan en hoe dit mogelijk kan worden gemaakt.

Het rapport is te vinden op de website van de London Sustainable Development Commission.

 

Lees meer...

Ruim 15 jaar geleden nam onderzoeker Marcel Roomans samen met buurtgenoten in 's-Hertogenbosch het initiatief om woonstraten te veranderen in speel- en leefstraten. Nu luidt hij in een artikel de noodklok over het nog steeds groter wordend gebrek aan buitenspeelruimte in de directe woonomgeving. Roomans benadrukt de repressie van hét kenmerk van kinderen, bewegingsdrang, en de gevolgen daarvan voor kind en samenleving. De lichamelijke en sociale ontwikkeling van de kinderen zelf is in het geding, maar ook voor de sociale cohesie in de samenleving als geheel. Roomans zoekt de oplossing in de eerste plaats in autovrije woonstraten. Hij streeft naar andere straatmodellen: autovrije, doodlopende, doorgeknipte straten (vanuit twee kanten doodlopend), pleinstraten (vanuit twee kanten doodlopend en een plein in het midden), woonerven etc. In zijn artikel doet hij een oproep voor creatieve ideeën om dit alles te kunnen realiseren.

Lees hier zijn artikel: 'Structurele onderdrukking van de bewegingsdrift van kinderen'.
 

 

Lees meer...