Nieuws uit de werkvelden

Ruimte voor de Jeugd heeft een tienpuntenplan opgesteld voor gemeenten die willen investeren in een vitale jeugd met volop ruimte voor spel. Het plan wordt op 29 januari officieel gepresenteerd tijdens het Ruimte voor de Jeugd Seminar 'Werk maken van Spelen'.

Met ingang van 2015 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor het gezins- en jeugdbeleid in de gehele breedte. Fysieke en sociale ruimte om te spelen, is daarbij van groot belang. Dagelijks, veilig en vrij kunnen spelen is immers een basisvoorwaarde om gezond op te groeien. Mede door goede speelruimte en speelmogelijkheden te bieden aan álle kinderen, kunnen ontwikkelingsproblemen worden beperkt of voorkomen. Een stevige civil society, met een goede mix van fysieke en sociale voorzieningen, biedt kinderen een solide basis in hun leven.

De tien punten in het kort:

1. De gemeente heeft aandacht voor ál haar jeugdige bewoners en biedt extra zorg aan ouders en kinderen die dat nodig hebben.
2. In buurten en wijken is volop ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten. Bij onvoldoende ruimte op straat geeft de gemeente prioriteit aan behoud of ontwikkeling van verblijfsfuncties.
3. De gemeente zorgt voor goede formele en informele speelmogelijkheden in elke wijk, voor verschillende soorten spel en ontmoeting, voor alle leeftijden en voor kinderen met en zonder beperking.
4. De gemeente staat positief tegenover tijdelijk gebruik van onbestemde buitenruimte voor activiteiten die de jeugd ten goede komen en ondersteunt dit waar gewenst.
5. De gemeente draagt zorg voor de zelfstandige mobiliteit van kinderen, door het bieden van veilige routes en oversteekvoorzieningen.
6. In wijken waar dat nodig is, wordt via jeugd- en buurtwerk het sociale klimaat verbeterd, zodat alle kinderen de gelegenheid krijgen om buiten te spelen en deel te nemen aan activiteiten waarmee zij hun talenten kunnen ontwikkelen.
7. Burgerinitiatieven op het gebied van spelbegeleiding, zoals speel-o-theken, speeltuinen, scouting en kindervakantiewerk zijn van groot belang en kunnen rekenen op medewerking van de gemeente.
8. De gemeente erkent het belang van vrij besteedbare tijd, die kinderen naar eigen inzicht kunnen invullen.
9. De gemeente beschouwt kinderen als volwaardige burgers. De jeugd krijgt volop de ruimte om haar stem te laten horen en actief mee te doen in de samenleving.
10. De gemeente steunt collectieve oplossingen die burgers zelf bedenken om beter voor hun kinderen te kunnen zorgen. Bewonersinitiatieven gericht op betere bespeelbaarheid van straat en buurt krijgen praktische steun van de gemeente.

Lees hier de volledige tekst van het Tienpuntenplan 'Spelen maakt Gezond'.
 

Lees meer...

homepage

Bij het opruimen van ons archief kwamen wij het rapport 'Sowing the Seeds' van de London Sustainable Development Commission tegen. Het stamt uit 2011, maar is actueel genoeg om het nog eens onder de aandacht te brengen. In 'Sowing the Seeds' beschrijft onderzoeker en schrijver Tim Gill waarom het voor de samenleving belangrijk is dat kinderen natuur kunnen ervaren. Ook beschrijft hij hoe kinderen kunnen worden aangemoedigd om daadwerkelijk de natuur in te gaan en hoe dit mogelijk kan worden gemaakt.

Het rapport is te vinden op de website van de London Sustainable Development Commission.

 

Lees meer...

Ruim 15 jaar geleden nam onderzoeker Marcel Roomans samen met buurtgenoten in 's-Hertogenbosch het initiatief om woonstraten te veranderen in speel- en leefstraten. Nu luidt hij in een artikel de noodklok over het nog steeds groter wordend gebrek aan buitenspeelruimte in de directe woonomgeving. Roomans benadrukt de repressie van hét kenmerk van kinderen, bewegingsdrang, en de gevolgen daarvan voor kind en samenleving. De lichamelijke en sociale ontwikkeling van de kinderen zelf is in het geding, maar ook voor de sociale cohesie in de samenleving als geheel. Roomans zoekt de oplossing in de eerste plaats in autovrije woonstraten. Hij streeft naar andere straatmodellen: autovrije, doodlopende, doorgeknipte straten (vanuit twee kanten doodlopend), pleinstraten (vanuit twee kanten doodlopend en een plein in het midden), woonerven etc. In zijn artikel doet hij een oproep voor creatieve ideeën om dit alles te kunnen realiseren.

Lees hier zijn artikel: 'Structurele onderdrukking van de bewegingsdrift van kinderen'.
 

 

Lees meer...

Het Ruimte voor de Jeugd-seminar 'Werk maken van Spelen' op 29 januari heeft veel los gemaakt. Evenals de publicatie van het gelijknamige boek van Froukje Hajer. Het pleidooi om kinderen meer gelegenheid te geven om te spelen, met ruimte voor avontuur en zonder al te veel te worden beperkt door overbezorgde ouders, krijgt veel weerklank.

Kijk, lees en luister terug wat de media berichtten: de Volk skrant, TROS Nieuwsshow, Radio 1 vandaag, RTV Nood-Holland, Jan Magazine en Kinderopvang Totaal.  

 

Lees meer...

Jantje Beton en Fonds Verstandelijk Gehandicapten hebben een extra bedrag van € 446.000,- ontvangen tijdens het GoedGeldGala van de VriendenLoterij. Met deze schenking helpen de twee goede doelen 875 jongeren met een verstandelijke beperking aan een stage- of werkplek in 125 speeltuinen en krijgen de speeltuinen extra hulp bij het onderhoud, zoals de groenvoorziening en het schoonmaken van de speeltoestellen. Voor de door bezuinigingen getroffen speeltuinen is deze hulp meer dan welkom en kunnen door dit project maar liefst 65.000 kinderen blijven buitenspelen.

Meer info: 
Jantje Beton.
 

Lees meer...

Kinderen krijgen te weinig ruimte om vrij en zonder toezicht te spelen, zegt speeldeskundige Froukje Hajer vandaag in de Volkskrant. De angstcultuur bij ouders en overheid kan volgens haar desastreus uitpakken: 'Als kinderen altijd voor elk mogelijk gevaar worden behoed, groeien ze op tot bange en onzekere volwassenen.' Froukje Hajer schreef over dit onderwerp het boek Werk maken van spelen, dat vandaag verschijnt.

Lees hier meer over het boek Werk maken van spelen.
Lees hier het artikel in de Volkskrant van 29 januari 2016.
 

Lees meer...

Vrij spel is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van sociale competenties van kinderen. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Leiden waarbij met behulp van sensoren het speelgedrag van kleuters op het schoolplein is gevolgd. Kleuters zijn meer sociaal competent naarmate ze vaker in kleine groepjes spelen. De onderzoekers oncluderen dat de focus op leerprestaties van scholen en voorscholen niet ten koste zou mogen gaan van de belangrijke ontwikkelmogelijkheden die kinderen krijgen op het schoolplein.

Bron: Vakblad Vroeg. Lees meer...
 

Lees meer...