Nieuws uit de werkvelden

Vrij spel is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van sociale competenties van kinderen. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Leiden waarbij met behulp van sensoren het speelgedrag van kleuters op het schoolplein is gevolgd. Kleuters zijn meer sociaal competent naarmate ze vaker in kleine groepjes spelen. De onderzoekers oncluderen dat de focus op leerprestaties van scholen en voorscholen niet ten koste zou mogen gaan van de belangrijke ontwikkelmogelijkheden die kinderen krijgen op het schoolplein.

Bron: Vakblad Vroeg. Lees meer...
 

Lees meer...

Aldo van Eyck ontwikkelde door de jaren heen een web van meer dan 700 speelplaatsen in Amsterdam. Hij streefde ernaar de verbeelding en vindingrijkheid van kinderen te stimuleren, wat tot uiting komt in de minimalistische vormen van zijn speeltoestellen. De meeste van die toestellen zijn inmiddels verdwenen. Sommige originele toestellen hebben een nieuwe plek gevonden in de tuinen van het Rijksmuseum. Maar andere zijn nog steeds in gebruik op Amsterdamse speelplaatsen.

Anna van Lingen en Denisa Kollarova maakten er een boek over. Aldo van Eyck, Seventeen Playgrounds is een handige gids op pocketformaat die de lezer in 17 hoofdstukken langs zeventien van deze overgebleven speelplaatsen voert. In ieder hoofdstuk wordt een specifiek aspect van het werk van Van Eyck behandeld. Er is nadrukkelijk gekozen voor een actuele publicatie: de speeltuinen worden getoond zoals ze er momenteel bij liggen.

Meer info: www.annavanlingen.com.

Lees meer...

Tweejarige kinderen met een taalachterstand ondervinden ook problemen in het spel met andere kinderen. Ze worden sociaal uitgesloten. De ervaring van het samenspelen die ze daardoor missen, brengt hun taalontwikkeling verder op achterstand. Dat blijkt uit onderzoek van Elisabeth Brekke Stangeland (Universiteit van Stavanger, Noorwegen). Verwacht wordt dat de onderzoeksresultaten invloed zullen hebben op het beleid ten aanzien van het Noorse kleuteronderwijs.

Meer info: Norwegian Reading Centre, University of Stavanger.
 

Lees meer...

Op 29 januari 2016 verschijnt het boek 'Werk maken van Spelen', geschreven door Froukje Hajer. Zij is belangenbehartiger rond kind, spel en ruimte, vanuit een jarenlange ervaring als sociaal (kinder)werker. In het boek heeft zij een schat aan kennis en informatie op een toegankelijke manier samengebracht. De publicatie biedt inspiratie aan iedereen die het belangrijk vindt dat kinderen goed kunnen spelen: ouders, leerkrachten, jeugdwerkers, pedagogisch medewerkers, jeugdprofessionals, gemeenten, ontwerpers, ruimtelijke planners en docenten in diverse opleidingen.

Winkelprijs: € 19,90. Voorinteken-prijs (tot 27 januari 2016): € 15,50.
Meer informatie en bestellingen: www.kind-spel-ruimte.nl.

Deelnemers aan het Seminar 'Werk maken van Spelen' van Ruimte voor de Jeugd op 29 januari 2016 ontvangen een gratis exemplaar van het boek.
 

Lees meer...

Een groep van dertig vrijwilligers is bezig om een grote natuurspeeltuin te maken voor de vluchtelingenkinderen van Heumensoord (bij Nimegen). In het bos komen speeltoestellen van boomstammen, zandspeelplaatsen en een crossbaan.
Lees meer bij Omroep Gelderland.
 

Play Wales heeft een lezenswaardig infoblad gepubliceerd over de bijdrage van spel aan de veerkracht van kinderen: Building resilience – the importance of playing. Klik hier om het infoblad te downloaden (pdf).
 

Op 20 november, de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind roepen 158 organisaties (waaronder Ruimte voor de Jeugd) op tot kindvriendelijke opvang voor gevluchte kinderen in Nederland. De organisaties hebben hun krachten gebundeld en verzoeken de Nederlandse regering zich te houden aan het VN-Kinderrechtenverdrag. Dit verdrag beschouwt asielzoekerskinderen in de eerste plaats als kind. Een kind met dezelfde rechten als ieder ander kind in het land. Maar de huidige opvang van deze kinderen is in meerdere opzichten niet toereikend.

Momenteel wonen ruim 10.000 gevluchte kinderen in de asielopvang in Nederland. Ze moeten steeds verhuizen, missen goede toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en krijgen niet de stabiliteit en veiligheid die juist zij nodig hebben. Kinderen kunnen hier hun hele leven nog last van hebben. “Op dit moment lopen kinderen schade op door de tekortschietende opvang”, zegt kinderrechtendeskundige Karin Kloosterboer, voorzitter van de Werkgroep Kind in azc die het initiatief nam voor de oproep. “Het gaat vaak om kinderen die al veel hebben meegemaakt en soms getraumatiseerd zijn door oorlog en de gevaarlijke reis die ze achter de rug hebben. Ze verdienen het om hier tot rust te komen, stabiliteit te vinden en kind te zijn.”

In de oproep wordt gepleit voor kindvriendelijke en kleinschalige opvang, een vaste plek, ondersteuning van ouders in de zorg voor hun kinderen, goed geregeld onderwijs, kinderactiviteiten en psychosociale hulp voor kinderen met trauma’s. De oproep is gericht aan de Nederlandse regering in de hoop dat deze kinderen de aandacht krijgen waar ze recht op hebben. “Nederland is in staat om deze kinderen te helpen. Het is nu tijd om de situatie te verbeteren. Kinderen zijn maar één keer kind’, zegt Kloosterboer.

Lees hier de volledige tekst van de oproep.

De oproep is een initiatief van de Werkgroep Kind in azc. De Werkgroep Kind in azc is een coalitie van: UNICEF Nederland, Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Kerk in Actie. Ruimte voor de Jeugd is een van de 158 organisaties die de oproep hebben ondertekend.
 

Lees meer...