Nieuws uit de werkvelden

Kinderen van 3-5 jaar die geen toegang hebben tot een tuin of groene omgeving, met laag opgeleide ouders, lopen een verhoogd risico op obesitas op 7-jarige leeftijd. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Annemarie Schalkwijk, promovenda en huisarts in opleiding, en collega’s van VUmc.

Het onderzoek  is gedaan onder 6467 kinderen uit Engeland. Het doel was om te kijken naar de relatie tussen omgevingskenmerken van peuters (3-5 jaar) en overgewicht of obesitas op 7-jarige leeftijd. Belangrijkste conclusie is dat als peuters uit laag opgeleide gezinnen geen toegang hebben tot een tuin ze 38% meer kans hebben (ten opzichte van laag opgeleide gezinnen met tuin) op overgewicht of obesitas op 7-jarige leeftijd.

Meer info: VUmc.
 

Lees meer...

Een website die we wat uit het oog waren verloren maar die veel interessants bevat, is www.spelenmoet.nl. Hier vind je veel informatie over het verband tussen bewegen en de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden. Kinderen met een goede motoriek hebben meer kans dat hun cognitieve vaardigheden ook goed ontwikkeld zijn. Op de site staat onder andere een ruim overzicht van wetenschappelijk onderzoek.
 

Lees meer...

Kunnen speelplaatsen tegelijkertijd veilig én avontuurlijk worden ingericht?
Lees hierover een interessant artikel in de New York Observer: Playground Battles: Can Safety and Adventure Co-Exist Where Children Play?

 

Chinees onderzoek wijst uit dat buitenspelen de kans op bijziendheid vermindert. Dat is goed nieuws, ook omdat bijziendheid een groeiend probleem is in Westerse landen. Bijziendheidspecialiste Caroline Klaver van het Erasmus MC Rotterdam noemt in de Volkskrant twee verklaringen waarom buiten spelen bijziendheid kan voorkomen. 'Het kan zijn dat kinderen buitenshuis hun ogen vaker focussen op voorwerpen in de verte, waardoor ze scherper blijven. Een andere mogelijkheid is de extra aanmaak van dopamine onder invloed van buitenlicht, wat de oogbol beschermt tegen vervorming.'

Lees hier het volledige artikel in de Volkskrant.
 

Lees meer...

De meeste kinderen kunnen vanaf 9 jaar alleen naar school fietsen, maar ouders hebben soms 'loslaat-angst'. Dat blijkt uit een literatuurstudie van de Fietsersbond die op verzoek van ROV Oost Nederland heeft onderzocht wanneer je kinderen zelfstandig naar school kunt laten fietsen.

Nu worden kinderen vaak nog met de auto gebracht. Hoe vaak, is overigens niet precies bekend. Veel onderzoeken die daarover gaan zijn gedateerd en de cijfers lopen nogal uiteen. Zo varieert het autogebruik naar school in verschillende onderzoeken van ongeveer 1 op de 6 kinderen, tot 1 op de 3 kinderen die met de auto worden gebracht. Het lijkt er op dat het er steeds meer worden.

Wel is bekend dat ongeveer 60 procent van de kinderen wordt begeleid naar school. Dit begeleiden gebeurt ook vaak te voet of per fiets. Gemiddeld gaan kinderen rond 9 jaar zelfstandig naar school.

Doorrijden naar het werk en het weer zijn belangrijke redenen voor ouders om de auto te gebruiken. Een flink deel van de ouders (een derde) brengt de kinderen overigens niet elke dag op dezelfde wijze naar school, soms met de auto en soms te voet of op de fiets.

Meer lezen: Fietsberaad CROW.
 

Lees meer...

Maar liefst 83% van de basisscholen heeft te maken met verkeersonveilige situaties in de omgeving van de school. Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Veilig Verkeer Nederland. Bij 58% van de scholen ontstaan er gevaarlijke situaties door drukte tijdens het brengen en halen van leerlingen, bij 41% zijn er parkeerproblemen en bij 32% van de scholen zijn er gevaarlijke oversteekplaatsen op de school-thuisroute. Veilig Verkeer Nederland pleit voor minder gebruik van de auto bij halen en brengen. Daarnaast voert Veilig Verkeer Nederland de komende weken campagne onder het motto ‘Help ze oversteken’. Ouders die zich zorgen maken over een oversteekplaats op de route naar school kunnen samen met de school het initiatief nemen voor het oprichten van een verkeersbrigade. Veilig Verkeer Nederland kan daarbij ondersteuning bieden.

Meer info: Veilig Verkeer Nederland
 

Lees meer...

Op zaterdag 13 juni heeft Koningin Máxima samen met tien jonge scouts de officiële opening verricht van het nieuwe Scoutinglandgoed Zeewolde. Een unieke plek in het natuurgebied Horsterwold. 

Het 70 hectare grote landgoed ligt in een prachtig natuurgebied van Staatsbosbeheer en wordt hét middelpunt van Scoutingactiviteiten in Nederland. In Zeewolde kunnen scouts kamperen en uitdagende outdooractiviteiten beleven. Het Scoutinglandgoed Zeewolde wordt tevens de ontmoetingsplek in Nederland voor scouts uit binnen- en buitenland tijdens internationale Scoutingactiviteiten. Het terrein zal daarnaast worden gebruikt voor het trainen van Scoutingvrijwilligers. Ook niet-scouts zijn van harte welkom voor outdooractiviteiten, zakelijke bijeenkomsten in de natuur en recreatie. 

Meer info: Scouting Nederland.

Lees meer...