Nieuws uit de werkvelden

De ontwikkeling van groene schoolpleinen heeft in korte tijd een grote vlucht genomen. Alhoewel leerkrachten in de praktijk de meerwaarde van groene schoolpleinen ervaren, ontbreekt het hun vaak aan handvatten om deze ervaringen te vertalen in concrete leeropbrengsten. Basisschoolteams beschikken veelal niet over de juiste kennis en expertise om een integraal gebruik van het plein te realiseren in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Het project De ‘leer’kracht van groene schoolpleinen’, uitgevoerd door de Hogeschool Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam, Veldwerk Nederland en anderen, heeft tot doel de opbrengsten van groene schoolpleinen voor het onderwijsleerproces te concretiseren en te beschrijven, waarbij de focus ligt op opbrengsten in het kader van: aandacht en concentratie, spel en beweging, en aspecten van de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Verder beoogt het project basisschoolteams te ondersteunen naar een integraal gebruik van groene schoolpleinen in het onderwijsleerproces.

In het onderzoek wordt nagegaan hoe schoolteams een groen schoolplein structureel kunnen gebruiken als onderwijsleeromgeving en welke expertise bij leerkrachten (in opleiding) daarbij nodig is. Beide doelen zijn uitgewerkt in twee parallel lopende onderzoekstrajecten.

Een eerste rapportage, die in 2015 is verschenen, heeft betrekking op het onderzoekstraject naar de opbrengsten van groene schoolpleinen voor het onderwijsleerproces. Het betreft een voormeting gericht op de ervaringen van kinderen met schoolpleinen. Daarbij wordt ingegaan op de wijze waarop zij het plein gebruiken en waarderen.

Het rapport is hier te downloaden (pdf).

Janke Wesselius, Jolanda Maas en Dieuwke Hovinga: De ‘leer’kracht van schoolpleinen. Hoe leerlingen uit
groep 4, 5 en 6 het schoolplein ervaren, gebruiken en waarderen. Deel 1 in de reeks ‘De ‘leer’ kracht van groene schoolpleinen. Het gebruik van de groene buitenruimte in het onderwijsleerproces.’
Leiden, 2015

 

Lees meer...

Een kwart van de ouders is niet tevreden over de speelruimte in hun buurt en bijna een derde van de kinderen vindt de speelruimte in hun woonomgeving saai. Desondanks is buitenspelen onverminderd populair bij kinderen. Zo speelt 70% van de Nederlandse kinderen in de leeftijd van 6 tot 10 dagelijks buiten. Dat blijkt uit een onderzoek onder 526 moeders en hun kinderen, in opdracht van Robinson’s Fruit Shoot. De onderzoeksresultaten werden gepresenteerd op de Buitenspeeldag.
Lees hier een persbericht over het onderzoek.

Lees meer...

Digitalisering is de belangrijkste reden waarom kinderen niet of onvoldoende buitenspelen. Dat vinden bijna alle Scouting-ouders, blijkens onderzoek in opdracht van Scouting. Uit het onderzoek blijkt ook dat de ouders van mening zijn dat Scouting een belangrijke bijdrage levert aan buitenspel.

Vrijwel alle Scouting-ouders (98,3%) vinden het belangrijk dat hun kinderen buitenspelen. Volgens 94% van de ouders zijn computers, tablets, mobieltjes en televisie de belangrijkste concurrenten zijn van buitenspel. Overigens probeert Scouting juist van technologische ontwikkelingen gebruik te maken, door ze te integreren in het Scoutingprogramma. Bijvoorbeeld door speurtochten met GPS te organiseren.

Een derde van de ouders is van mening dat er een  tekort is aan echt uitdagende buitenruimte. Ook dat kan een reden zijn waarom kinderen liever binnen blijven.

Kijk hier voor meer info over het onderzoek van Scouting.


 

Lees meer...

Speels Leren is een initiatief van pedagogen en wetenschappers in de kinderopvang en de basisschool. Zij willen kinderen alle kans geven om in vrijheid te spelen en te leren. Rondom dat thema onderzoeken zij wetenschappelijke hypotheses, waarvan zij ook de praktijkwaarde toetsen middels praktijkonderzoek.

Speels leren gaat over het spelen en leren van kinderen in de kinderopvang en op school. Het gaat over het speels leren van opvoeders die hun pedagogisch handelen en inzichten verder willen ontwikkelen. En het gaat over stafpedagogen en pedagogisch leidinggevenden die de opvoeders het vertrouwen en de ruimte geven om hun professionaliteit verder te ontwikkelen door binnen de kaders van het beleid te experimenteren en speels te leren.

Lees meer over dit initiatief op www.speelsleren.nl.

Lees meer...

Utrecht Natuurlijk presenteert op woensdag 10 juni (tijdens de Nationale Buitenspeeldag) de Nederlandse première van de documentaire 'Project Wild Thing'.  

Filmmaker David Bond is een bezorgd man. De uren dat zijn kinderen wakker zijn, worden ze opgeslokt door een kakofonie van reclames en veranderen ze door de beeldschermen van pads, computers en smartphones in glazig kijkende zombies. Zoals vrijwel alle kinderen die opgroeien in de stad zitten ze veel te veel binnen. Compleet anders dan hoe hij zelf opgroeide. Hij besluit dat het genoeg is geweest. Tijd voor actie. Terug naar de natuur, letterlijk.

Utrecht Natuurlijk nodigt je uit om bij deze exclusieve vertoning van de Nederlandse première te zijn. Arjen Wals (professor sociaal leren en duurzaamheid aan de Universiteit van Wageningen) verzorgt speciaal voor deze gelegenheid de inleiding op de film. Na afloop zal hij deelnemen aan het panel dat met de zaal in gesprek zal gaan.
 
Meer info & aanmelden: Utrecht Natuurlijk.

Woensdag 10 juni 14.00 uur
Filmtheater 't Hoogt, Utrecht
entree: € 18,50

 
"This film will change your life" The Guardian

Lees meer...

De lijst met argumenten voor buiten spelen in het groen wordt steeds langer. Zo blijkt er een relatie tussen te weinig buiten spelen en het ontstaan van bijziendheid.
Oogarts Caroline Klaver stelt dat bijziendheid wereldwijd een groeiend probleem is. Dat komt onder meer doordat kinderen te veel tijd onafgebroken bezig zijn met dichtbij kijken, met name naar beeldschermen. De helft van de twintigers is op dit moment bijziend, tegen maar een kwart van alle zestigers. Op jonge leeftijd veel buiten zijn, helpt om bijziendheid te voorkomen. Voor een goede ontwikkeling van de ogen moeten kinderen minimaal 15 uur per week buiten zijn.

Meer info: Oogfonds.
 

Lees meer...

Kind & Samenleving is dit jaar begonnen met een onderzoek naar de verbindende waarde van buiten spelen. Dat onderzoek ondersteunen wordt ondersteund met een campagne gericht op volwassenen en kinderen. Onderdeel van de campagne is een set ansichtkaarten en een gratis downloadbare poster (‘Bevrijd de speeltijger’). De campagne is bedoeld om kinderen te prikkelen wat vaker op avontuur te gaan in de openbare ruimte. 

De poster is te downloaden via de website van Kind & Samenleving.
 

Lees meer...