maandag, 13 maart 2017 12:54

Na de twee zeer geslaagde Speelforums in 2016 is de inschrijving geopend voor het nieuwe Speelforum op 16 mei 2017 (15-18 uur, in Utrecht).
Thema is dit keer: 'genderaspecten in het spel van kinderen'.

Wat kleurt het spel van jongens en meisjes en wat betekent dat voor opvoeders en beleidsmakers? Nemen jongens (te) veel ruimte in en maken ze (te) veel lawaai als ze aan het spelen zijn? Dagen we meisjes wel voldoende uit om te stoeien en ruimte in te nemen? Zijn er verschillen in hersenontwikkeling tussen jongens en meisjes? En welke rol spelen opvoeding en de omgeving waarin kinderen opgroeien? Vaak zijn we ons als opvoeders, leerkrachten en beleidsmakers niet bewust van de gender specifieke keuzes die we maken bij het aanbieden van spelmateriaal en het al dan niet toestaan van kattenkwaad of risicovol spel. De achterliggende vraag is hoe we jongens en meisjes in hun ontwikkeling beter tot hun recht kunnen laten komen. En wat daarvoor nodig is in opvoeding, onderwijs, maatschappij en ruimtelijke omgeving.

Een van de sprekers is dr. Louise Berkhout (docent/onderzoeker ontwikkelingspsychologie, Hogeschool Leiden). Zij is in 2012 aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op het thema 'Play and Psycho-Social Health of Boys and Girls aged four to six'.

U kunt zich nu inschrijven voor het Speelforum via deze link. Bij aanmelding voor 20 april 2017 kost deelname: € 40,- per persoon (studenten: € 15,-). Vanaf 20 april betaalt u € 55,- (studenten € 20,-).