zondag, 06 augustus 2017 20:25

Op 23 november 2017 organiseert Ruimte voor de Jeugd in Utrecht het 4e Speelforum, met als thema: Spelen en het brein - het belang van ruimte en tijd voor sociaal spel. M.m.v. Prof. dr. Louk Vanderschuren, hoogleraar Neurobiologie van Gedrag, Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij, Faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht

Spel is essentieel voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Spel versterkt hun sociale en cognitieve vaardigheden. Terwijl ze spelen leren kinderen door te doen. Zij onderzoeken en ervaren de wereld om zich heen en experimenteren met nieuwe ideeën en rollen. Op deze manier leren ze hun sociale positie te begrijpen en ontwikkelen ze hun creatieve vaardigheden.

Het Speelforum vindt twee maal per jaar plaats. Het biedt de gelegenheid om, los van belangen, te debatteren over de waarde van spelen. De aftrap van elk Speelforumdebat wordt verzorgd door wetenschappers die onderzoek doen naar het fenomeen spelen. Aansluitend gaan zij in gesprek met mensen uit de praktijk van opvoeding, onderwijs en kinderopvang. Zo tillen we het maatschappelijk debat over spelen naar een hoger niveau.

De thema’s van het Speelforum komen voort uit de zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in artikel 31 van het Internationale VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het General Comment nr. 17.

Lees hier de vooraankondiging van het 4e Speelforum als pdf.
Meer info over aanmelding en deelname volgt binnenkort op deze website.