Deelnemers Platform Ruimte voor de Jeugd

woensdag, 25 juli 2012 14:01

Wilt u meer weten over Ruimte voor de Jeugd? U kunt contact met ons opnemen via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Netwerkdocument

Het Netwerkdocument Ruimte voor de Jeugd is een weergave van de kennis en de ideeën die binnen Ruimte voor de Jeugd bestaan. Beleidsmakers vinden er argumenten voor een beleid waarin meer aandacht is voor (buiten) spelen en zelfstandige mobiliteit van kinderen en jongeren. Daarnaast biedt het een schat aan praktische ideeën en voorbeelden voor de realisatie van 'ruimte voor de jeugd. U kunt het Netwerkdocument hier downloaden.

De leden van Ruimte voor de Jeugd zijn u, elk op hun eigen specialisme, graag van dienst:

 


 

 

Adviesbureau Spelen en Speelgoed 
Marianne de Valck  
www.speelgoedadvies.nl
Lees hier Marianne's maandelijkse Weblog.


Adviseur kindvriendelijke wijken
Anne Koning
www.annekoning.nl  


dr. Louise Berkhout
Docent psychologie en psychopathologie, Hogeschool Leiden.


BNO, Werkgroep Spelenderwijs
Madelon van de Bergh
www.bno.nl


Stichting De Droomvogel
Marlies Greve
Mag er meer aandacht voor kinderspel komen? De Droomvogel vindt van wel. Via publicaties, speelprentenboeken, speltrainingen en workshops probeert De Droomvogel het roer om te gooien en aandacht te vragen voor het belang van kinderspel als basisactiviteit van het kind.
www.droomvogel.nl
 

Educatieve teksten en projecten

Marian Schouten

035 6248 571

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.Gemeente Tholen
Karin Bommelijn


GGD Rotterdam-Rijnmond
Josine van den Bogaard
(010) 433 93 02


Groen Pedagogisch Adviescentrum
Laura Minderhoud-van der Heijden
Natuurrijk spelen, leren en leven
www.kind-en-natuur.nl


Jaap Verkroost (Child Friendly Cities)Froukje Hajer (Kind, Spel en Ruimte)
Froukje Hajer verbindt beleid en praktijk rond 'Kind, spel & ruimte'. Zij zet zich in voor positief jeugdbeleid en richt zich daarbij vooral op kinderen die extra aandacht nodig hebben. Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind is voor haar een belangrijke inspiratiebron.
Activiteiten: beleidsadvies, methodiek- en projectontwikkeling, werkbegeleiding, (bij)scholing, training en voorlichting.
Froukje is voorzitter van het Platform Ruimte voor de jeugd.

Marijke Jongerius Advies                                                          
'Een kind moet de kans krijgen om al spelend de eigen grenzen te ontdekken, om te  jongleren. JONGLEREN leer je door vallen en opstaan, door ruimte te nemen en ruimte te krijgen, door initiatieven te nemen en aanmoedigingen te ontvangen.'
Marijke legt  de verbinding tussen het beroepsonderwijs en organisaties die met kinderen werken in de kinderopvang, het jeugdwerk en het onderwijs.
Activiteiten: assessments, audits, coaching, advies, afstemming en overleg met partners en het verzorgen van workshops als het maken van poppentheater met kinderen.


Martin van Rooijen
Pedagoog, docent en onderzoeker naar risicovol spelen


Netwerk Springzaad, meer ruimte voor natuur en kinderen
Sigrun Lobst
Springzaad houdt zich bezig met het natuurrijker maken van schooltuinen, speelterreinen en andere plekken waar kinderen kunnen leren en recreëren. Springzaad is een open netwerk, waarin iedereen welkom is die meer ruimte wil scheppen voor natuur en kinderen. Binnen Springzaad zijn mensen actief uit het onderwijs, de buitenschoolse educatie en opvang, nme-medewerkers, pedagogen, ontwerpers en ecologisch hoveniers.
www.springzaad.nl


Stichting Oase
Willy Leufgen / Marianne van Lier
Stichting Oase is een beweging voor vrienden van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen in Nederland en Vlaanderen, actief op de raakvlakken van natuur-tuin-cultuur-kunst, op velerlei schalen en locaties, haast altijd gedreven, soms  groots, maar liefst wel kleinschalig en zeker binnen de menselijke maat.
www.stichtingoase.nl


Johan Oost OBB Ingenieurs
Johan en Elske Oost
OBB is gespecialiseerd in het adviseren rondom alles wat te maken heeft met spelen-ontmoeten-sporten van kinderen-jeugd-jongeren in de gehele openbare ruimte; zowel de informele bespeelbaarheid van de wijk als specifiek ingerichte formele locaties.
www.obb-ingenieurs.nl

Ontwerpbureau Jootje Vaas
Jootje Vaas
Ontwerpt buitenruimten bij: peuterspeelzalen, (medische) kinderdagverblijven, scholen, internaten, kinderboerderijen, speeltuinen, jongerencentra, recreatieparken en straten. Stelt beleidsadviezen op voor gemeentes. Begeleidt kinderparticipatie.
www.jootjevaas.nl
 

ROC Midden Nederland
Karin Pieck


Scouting Nederland
Eric Lepelaar
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland.  De vereniging biedt kinderen en jongeren leuke en uitdagende activiteiten in een veilige en leerzame speelomgeving.
www.scouting.nl

Speeltuinbende
Ilse van der Put
De Speeltuinbende is een testteam van kinderen met én zonder handicap. Wij willen ervoor zorgen dat speelplekken in Nederland toegankelijk worden gemaakt, zodat kinderen - met én zonder handicap - samen kunnen spelen.
www.speeltuinbende.nl


Spereco Holland BV
Frans Everaerts
www.spereco.nl


Staatsbosbeheer
Erna van der Wiel
www.staatsbosbheer.nl


Stadswerk
Maarten Loeffen
www.stadswerk.nl

Stichting Speelruimte, kenniscentrum buitenspelen
Dirk Vermeulen
www.speelruimte.nl
 


Studio Jan Ooms
voor advies en ontwerp Spelen
www.janooms.nl

 

VeiligheidNL
Judith Kuiper
VeiligheidNL is een onafhankelijk expertisecentrum met de missie om ongevallen te voorkomen door veilig gedrag te stimuleren. Veiligheid NL maakt ouders er (meer) bewust van dat door het vergroten van riscocompetenties van kinderen zij zelf de vaardigheden ontwikkelen om zichzelf te beschermen. Door onderzoek te doen naar en tips en adviezen te geven over hoe kinderen avontuurlijk(er) kunnen spelen, wil VeligheidNL bijdragen aan het vergroten van de risicocompetenties van kinderen in Nederland.


Vereniging Speelotheken Nederland

Tineke Kuivenhoven, Peter Vereijken
Spelenderwijs ontdekt een kind de wereld. Bij de speelotheek leen je speelgoed dat aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Medewerkers van de speelotheek hebben hart voor spelen en stellen het assortiment van de speelotheek beschikbaar aan gezinnen. Een speelotheek is een laagdrempelige organisatie waar iedereen terecht kan voor informatie over spelen en speelgoed.
www.speelotheken.nl