Wat is Ruimte voor de Jeugd

zaterdag, 25 januari 2014 14:01

Het Platform Ruimte voor de Jeugd (RvdJ) zet zich in voor de verbetering van de kwaliteit van 'ruimte voor de jeugd, spel, speelruimte, zelfstandige mobiliteit en participatie'. Het is een interdisciplinair platform, dat deskundigen uit verschillende professies bijeenbrengt en hun de gelegenheid biedt om elkaar te informeren en inspireren.

Persoonlijke contacten
Deelnemers aan RvdJ komen vier à vijf maal per jaar bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen we nieuws uit en discussiëren we over actuele ontwikkelingen. Soms nodigen wij een gastspreker uit. De verslagen van deze bijeenkomsten worden rondgestuurd aan alle deelnemers en aan de agendaleden. Tussen de bijeenkomsten door houden we elkaar op de hoogte via e-mail. Daarnaast kunnen deelnemers een discussie starten via onze LinkedIn-groep. De persoonlijke contacten maken het makkelijker om elkaar om advies of medewerking te vragen. Zo ontstaan jaarlijks diverse vruchtbare, interdisciplinaire initiatieven.

Samenwerking met BuitenSpelen
RvdJ werkt samen met het Platform BuitenSpelen van Acquire Publishing bv. Beide partijen onderschrijven het gezamenlijke belang om, met behoud van eigen identiteit en onafhankelijkheid, op de overlappende thema’s samen te werken aan het verzamelen, delen en verspreiden van kennis over jeugd- en speelbeleid en de uitvoering daarvan. Periodiek vindt overleg plaats over trends, thema’s en informatiebehoeften.

IPA-Nederland
Eind 2012 heeft het Platform Ruimte voor de Jeugd besloten om formeel aanspreekpunt te worden voor de International Play Association (IPA) in Nederland. IPA is in Nederland te bereiken via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Meedoen?
Het agendalidmaatschap van RvdJ staat open voor iedereen die zich inzet voor 'ruimte voor de jeugd'. Ook mensen die actief willen deelnemen aan het Platform zijn van harte welkom. Wel letten we bij de toelating van nieuwe deelnemers op de interdisciplinaire samenstelling van het Platform. Van deelnemers en agendaleden verwachten we dat zij zich actief inzetten en op een eerlijke manier omgaan met de informatie die zij ontvangen. Zowel agendaleden als deelnemers betalen een bescheiden bijdrage, waarmee we de onkosten dekken. Deze bijdrage gaat naar draagkracht.