19-20 juni 2017, Rotterdam: Child in the City International Seminar

Play Map maakt buurten in Schotland kindvriendelijk

Handboek voor Mens & Openbare Ruimte

Lees meer...

Boek: De nieuwe generatie stadskinderen - Ruimte maken voor opgroeien

Lees meer...

'Gemeenten op het platteland relatief kindonvriendelijk'

Lees meer...

VerOOOver de straat (Want straten zijn er echt niet alleen voor auto’s)

Lees meer...

Oproep voor woonomgeving met minder auto's en meer bewegingsruimte voor kinderen

Lees meer...

Leefstraten in Gent

Lees meer...