donderdag, 02 juni 2016 00:00

Verschenen bij Acquire Publishing: Prettige Plekken - Handboek Mens & Openbare Ruimte.
Het boek biedt concrete ruimtelijke richtlijnen voor een gebruiksvriendelijke inrichting van de openbare ruimte naar schaalniveau (blok, buurt, stad), en voor parken en pleinen. Omdat het boek de gebruiker centraal stelt is het een goede aanvulling op de bestaande ontwerpboeken.

Prettige Plekken is bedoeld voor stedenbouwkundigen, planologen, landschapsarchitecten, opleidingen, gemeenten, provincies en alle sectoren die betrokken zijn bij beleid en inrichting van de openbare ruimte.

Meer info en bestellen: www.prettigeplekken.nl.