woensdag, 28 februari 2018 17:22

Op donderdag 7 juni organiseert Ruimte voor de Jeugd voor de vijfde keer een Speelforum. Dit keer debatteren wij over de balans tussen spelen en sport in de vrije tijd van kinderen - en de rol van ouders, vrijwilligers en professionals daarbij.

Kinderen en jongeren worden op vele manieren gestimuleerd meer te gaan sporten en bewegen. Hoe staat de georganiseerde sport-tijd in relatie tot de vrije keuze van kinderen om te spelen? Hoe kan het vrije spelen worden geïntegreerd in de sport(trainingen)? Hoe verhoudt zich dit tot de Rechten van het Kind in de Sport (de Panathonverklaring): ‘Alle kinderen hebben het recht zich te vermaken en te spelen’?

Met medewerking van o.a.: Prof. dr. Kristine de Martelaer, Hoogleraar Pedagogiek en onderwijskunde van Lichamelijke Opvoeding aan de Universiteit Utrecht, tevens verbonden aan de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van
de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (LK) van de Vrije Universiteit Brussel.

Het Speelforum vindt plaats in Utrecht op donderdag 7 juni 2018 van 15 tot 18.00 uur.
Download hier de vooraankondiging (pdf).

De debatten van het Speelforum zijn geinitieerd door het Platform Ruimte voor de jeugd. De thema’s zijn gebaseerd op praktijkonderzoek gerelateerd aan de zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in artikel 31 van het Kinderrechtenverdrag door het Comité inzake de Rechten van het Kind (General Comment nr. 17).