dinsdag, 24 april 2018 00:00

Op donderdag 7 juni organiseert Ruimte voor de Jeugd voor de vijfde keer een Speelforum. Dit keer is het thema: 'Kind in Beweging - De balans tussen spelen en sport in de vrije tijd van kinderen'. 

Kinderen en jongeren worden op vele manieren gestimuleerd meer te gaan sporten en bewegen. Hoe verhoudt de georganiseerde sport-tijd zich tot de vrije keuze van kinderen om te spelen? Georganiseerd bewegen en vrij spelen hebben elkaar nodig. Georganiseerd zonder vrij wordt een keurslijf. Vrij zonder georganiseerd kan ongericht en eenzijdig worden. Hoe verloopt die wisselwerking en hoe kun je georganiseerd en vrij op elkaar afstemmen? Wat is de rol van volwassen begeleiders daarin? En hoe zit het met de Rechten van het Kind in de Sport (de Panathonverklaring): ‘Alle kinderen hebben het recht zich te vermaken en te spelen’?

Met medewerking van:
- Prof. dr. Kristine de Martelaer, hoogleraar Pedagogiek en onderwijskunde van Lichamelijke Opvoeding aan de Universiteit Utrecht,  tevens verbonden aan de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (LK) van de Vrije Universiteit Brussel.
- Dayenne L’abée, adviseur van het Kenniscentrum Sport.
- Mercedes van Meurs van Woest Zuid in Amsterdam.

Programma
Bekijk hier het programma (pdf).

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via https://speelruimte.nl/speelforum/inschrijving. Bij aanmelden voor 28 mei 2018 betaalt u €40 (studenten €15). Na 28 mei betaalt u €55  (studenten €20).

Recht op spelen
De debatten van het Speelforum zijn geinitieerd door het Platform Ruimte voor de jeugd. De thema’s zijn gebaseerd op praktijkonderzoek gerelateerd aan de zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in artikel 31 van het Kinderrechtenverdrag door het Comité inzake de Rechten van het Kind (General Comment nr. 17).

Het eerste en zevende concern betreffen sport en spel van kinderen. Enerzijds wordt het belang van sport overgewaardeerd voor de ontwikkeling van kinderen, terwijl het stimuleren van vrij spel, zeker op jonge leeftijd, een cruciale rol speelt in de fysieke ontwikkeling en brede motorische basisvorming. Anderzijds hebben volwassenen een te grote invloed op de invulling van de vrije tijd van kinderen door sportactiviteiten, terwijl dit een vrijwillige keuze van kinderen zou moeten zijn en zij meer tijd en inbreng moeten hebben voor zelfgekozen activiteiten.
 
1.    Onvoldoende erkenning van het belang van vrij spel
2.    Onveilige en gevaarlijke leefomgevingen
3.    Intolerantie voor kinderspel in de openbare ruimte
4.    Onvoldoende toegang tot natuur
5.    Balans tussen leerzame risico’s en veiligheid
6.    Prestatiedruk, met name in het onderwijs
7.    Overgestructureerd en geprogrammeerd dagschema
8.    Onvoldoende artistieke en culturele mogelijkheden
9.    Toenemende rol van elektronische media
10.    Marketing en commercialisering van spel
 
Over het Speelforum

Het Speelforum is een initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd, de Nederlandse branche van IPA, (International Play Association). Dé plek waar - los van belangen van organisaties - met elkaar gedebatteerd wordt over het belang van spelen. Het Speelforum verbindt actoren, stimuleert de discussie, agendeert het belang van spel en helpt met de uitwisseling van actuele kennis tussen onderzoekers, professionals, vrijwilligers, overheden en ouders. De debatten zijn gebaseerd op praktijkonderzoek naar actuele vragen over spelen.
• Het Speelforum vindt twee maal per jaar plaats. Aan het einde van elke bijeenkomst wordt het volgende debat aangekondigd: thema, locatie en samenwerkende partners.
• Betrokkenen uit het werkveld kunnen het initiatief nemen, thema’s aandragen en (mede) de organisatie op zich nemen, samen met de projectgroep vanuit het Platform Ruimte voor de Jeugd. De kosten worden gefinancierd uit een deelnemersbijdrage.
• Interesse om betrokken te zijn bij een volgend Speelforum in het najaar van 2018? Laat dit weten, uiterlijk 20 mei 2018, via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Platform Ruimte voor de Jeugd is een interdisciplinair uitwisselingsplatform van deskundigen op het gebied van jeugd, (natuurlijk) spelen, speelgoed, gezondheid, welzijn, sport, verkeer, stedenbouw en jeugdbeleid. www.ruimtevoordejeugd.nl