dinsdag, 14 juni 2016 00:00

Op 25 mei 2016 is het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) op enkele punten gewijzigd. Een van de veranderingen is dat beheerders van een attractie- of speeltoestel niet langer een logboek bij moeten houden. Ook zijn er nieuwe regels voor verplichte periodieke keuring van toestellen.

Bekijk hier de wijziging van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.